Samorząd w obronie KSG
access_time 2013-02-15 17:38:37
Radni podjęli uchwałę sprzeciwiającą się zamiarowi likwidacji Karpackiej Spółki Gazownictwa w Tarnowie. Rajcy zdecydowali o tym jednogłośnie.
Jak napisano w treści uchwały: Rada Miejska w Tarnowie stoi na stanowisku, że Tarnów, będący drugim w Małopolsce ośrodkiem administracyjno-gospodarczym, gwarantuje właściwy rozwój Spółki. Uzasadniają to zarówno względy ekonomiczne, finansowe, jak i logistyczne. Przez ostatnie lata Spółka mając swą siedzibę w Tarnowie zwiększyła swój potencjał, modernizując posiadaną infrastrukturę oraz przygotowując wykwalifikowaną kadrę inżynierską. Strategia Spółki słusznie zakładała jej rozwój w powiązaniu z Tarnowem, mającym oprócz walorów ekonomicznych, także blisko 60-letnie tradycje związane z zarządzaniem Okręgiem Gazowym. - Informacja o utworzeniu jednej centralnej spółki w miejsce samodzielnych podmiotów, jakim jest KSG Tarnów jest dla Tarnowa po prostu zła. Stąd też moja wizyta u Pani Prezes PGNiG Grażyny Piotrowskiej - Oliwy z zapytaniem o nieuchronność jej decyzji i z prośbą pozostawienia firmy w naszym mieście - mówi Ryszard Ścigała, prezydent Tarnowa, z inicjatywy którego uchwałę wprowadzono do porządku obrad. - Jesteśmy w kontakcie z przedstawicielami innych miast, w których planowane są likwidacje spółek-córek PGNiG, w najbliższym czasie wystąpię również z listem otwartym do Ministra Skarbu - powiedział podczas sesji gospodarz miasta.
Komentarze...