Powstaje Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju
access_time 2012-11-14 11:00:44
Umowę w tej sprawie podpisali - wicemarszałek Roman Ciepiela, prezes Azotów Jerzy Marciniak oraz prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała. Centrum będzie wspierać innowacyjną przedsiębiorczość, uczestniczyć w polityce rozwoju regionalnego oraz aktywizować rynek pracy.
- Efektem realizacji projektu będzie stworzenie instytucji o zasięgu ponadregionalnym, integrującej współpracę przemysłu, nauki i administracji publicznej. Powstaje mocny ośrodek chemiczny. Pierwsze pieniądze na rozpoczęcie prac projektowych województwo przekaże jeszcze w tym roku - mówi Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. - Tarnów będzie miał silne konsorcjum chemiczne. Niedawno, podczas konferencji na temat bezpieczeństwa chemicznego na świecie, przyjęliśmy tzw. Deklarację Tarnowską - główne założenia Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego. Do tego silny potencjał Azotów, wsparcie Marszałka i Miasta dają gwarancję wybudowania infrastruktury dla tego przedsięwzięcia. W mojej opinii powstający ośrodek naukowo - badawczy to wypełnienie luki dla Azotów powstałej w okresie kryzysu, który dotknął firmę pod koniec lat 90-tych. To kolejna, nowa era dla przedsiębiorstwa - mówi Ryszard Ścigała, Prezydent Tarnowa. Głównymi zadaniami nowej instytucji będą m.in. prowadzenie i realizacja rozwiązań innowacyjnych oraz ich patentowanie (w celu zbudowania przewag konkurencyjnych i podniesienia poziomu innowacyjności), budowa ośrodka umożliwiającego prowadzenie badań stosowanych dla potrzeb regionalnego zaplecza naukowo-badawczego, ośrodka umożliwiającego prowadzenie badań stosowanych oraz organizacja współpracy regionalnych, krajowych i zagranicznych jednostek naukowo-badawczych w ramach celowych projektów badawczych. Jak podaje grupa kapitałowa Azoty Tarnów, planowane jest także nawiązanie współpracy z Międzynarodowym Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Tarnowie (ICCSS) na bazie najnowszych rozwiązań stosowanych w światowym przemyśle chemicznym i promowanie współpracy międzynarodowej w tym zakresie. Strony zamierzają wspierać rozwój innowacyjności związanej z branżą chemiczną poprzez fundusze zalążkowe, pożyczki i poręczenia, a także rozwój przedsiębiorczości (inkubator, klaster, park przemysłowy). Istotne znaczenie będzie miało również doskonalenie kompetencji kadr przedsiębiorstw branży chemicznej w oparciu o współpracę z uczelniami technicznymi. Foto: Paweł Topolski Zobacz także: Tarnów gospodarzem konferencji chemicznej
Komentarze...