Podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej
access_time 2012-11-14 19:58:27
Tarnowscy radni głosować będą nad podwyżkami cen biletów. Podwyżki związane są z rosnącymi cenami paliw i podniesieniem standardów taboru. Nie zmienią się stawki biletów okresowych, pozostaną także zniżki dla niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Projekt uchwały nie przewiduje zmian cen biletów okresowych. Co ważne, wprowadzone zostaną preferencyjne bilety dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny. Bilety miesięczne dla rodziców bądź opiekunów prawnych będą kosztowały 25 złotych, bilety dla dzieci jedynie 10 złotych. W każdym roku wzrastają koszty obsługi komunikacji miejskiej, które wynikają ze wzrostu cen płaconych operatorom za wykonywane kilometry. Rosnące ceny za wozokilometr to z jednej strony efekt trudnej sytuacji na rynku paliw, których cena wzrosła w ciągu trzech ostatnich lat o 43 proc. Z drugiej strony wzrost cen płaconych za wykonywane kilometry to skutek określonych wymagań jakościowych stawianych operatorom, czyli m.in. odnowa taboru, ekologia, komfort i bezpieczeństwo przewozów. - Stawiane wymagania jakościowe dały wymierne korzyści dla pasażerów. W bieżącym roku komunikację miejską obsługiwało 12 nowych autobusów, a obecnie trwa procedura przetargowa na zakup kolejnych 8 pojazdów. Połowa taboru obsługującego linie komunikacji miejskiej to autobusy z niską podłogą, 18 pojazdów wyposażonych jest w klimatyzację, po zakupie kolejnych nowych liczba ta wzrośnie do 26 autobusów tego typu - mówi Krzysztof Kluza, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej. Trzeba dodać, że w związku z ciągłym wzrostem kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej, procentowy udział wpływów ze sprzedaży biletów w całości kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej, z roku na rok, jest coraz mniejszy - w roku 2008 wynosił 64 proc. (miasto dopłaciło 6,5 mln zł), a w roku 2011 - 57 proc. (miasto dopłaciło ponad 9 mln zł). Teoretycznie komunikacja miejska mogłaby funkcjonować bez dofinansowania z budżetu miasta, ale wtedy całkowity koszt byłby przeniesiony bezpośrednio na pasażerów. - Z przeprowadzonej symulacji wpływów i kosztów na 2013 rok wynika, że przy braku dotacji cena biletu podstawowego na przejazd musiałaby wynosić 5.00 zł. Miasto w znacznym stopniu minimalizuje skutki podwyżek - zaznacza dyrektor Kluza. Proponowane zmiany:
  • Wzrost cen biletów jednorazowych i 30-minutowych pełnopłatnych z 2.40 zł na 3.00 zł oraz ulgowych lokalnych z 1.40 zł na 2.00 zł
  • Wzrost cen biletów 10-minutowych pełnopłatnych z 1.80 zł na 2,20 zł oraz ulgowych lokalnych z 1.10 zł na 1.50 zł przy jednoczesnym wydłużeniu okresu ważności biletu do 15 minut
  • Wzrost cen biletów 60-minutowych pełnopłatnych z 3.20 zł na 4.00 zł oraz ulgowych lokalnych z 1.80 zł na 3 zł
  • Wzrost cen karnetów 5-przejazdowych pełnopłatnych z 10.00 zł na 13,00 zł oraz ulgowych lokalnych z 6.00 zł na 8.00 zł
  • Wzrost cen biletów jednorazowych strefowych pełnopłatnych z 2.80 zł na 3.40 zł oraz ulgowych strefowych z 1.60 zł na 2.20 zł
  • Pozostawienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla pracowników, oraz byłych pracowników tj. emerytów i rencistów MPK Sp. z o.o. w Tarnowie, likwidacja takich uprawnień dla pozostałych osób związanych z pracownikami MPK tj. współmałżonków i dzieci pracowników.
  • Przesunięcie z 70 do 75 lat granicy wieku, po osiągnięciu którego przysługują uprawnienia do bezpłatnych przejazdów z jednoczesnym wprowadzeniem taniego biletu 1-miesięcznego na wszystkie linie tzw. biletu seniora w cenie 25 zł. Przed podobnymi decyzjami stoją wszystkie miasta w Polsce. Dla przykładu Kraków proponuje podwyższyć cenę biletu z 3,20 zł na 4 zł, a Warszawa do 4,40 zł. Zobacz także:
  • Podatki lekko w górę
  • Zmiany w opłatach za parkowanie samochodów
  • Komentarze...