Zmiany w opłatach za parkowanie samochodów
access_time 2012-11-14 19:58:23
Przeprowadzona analiza sytuacji parkingowej pokazała wyraźnie tarnowskiemu magistratowi, że należy określić nowe warunki parkowania na obszarach miasta charakteryzujących się niewystarczającą liczbą miejsc parkingowych.
- Aby zwiększyć rotację pojazdów w strefie płatnego parkowania, opłata za pierwsze 30 minut parkowania nie zmienia się. Podwyższona ma być natomiast opłata za parkowanie powyżej tego czasu o średnio 20 proc. Aby zainteresować mieszkańców Tarnowa Miejską Kartą PREMIUM wprowadzona zostanie bonifikata z tytułu opłat zrealizowanych w parkometrze - mówi Jacek Chrobak, dyrektor Targowisk Miejskich. Aby wyeliminować dotychczasowe nieprawidłowości w zakresie wykorzystywania kart inwalidy, tj. wykorzystywanie jednej karty inwalidy dla kilku pojazdów, kserowanie kart parkingowych i korzystanie z kart przez nie uprawnione osoby, wprowadzony zostanie dodatkowy rodzaj abonamentu, który przysługiwał będzie na pojazdy osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców i prawnych opiekunów. Abonament ten wydawany będzie bezpłatnie. - Zróżnicowany będzie również system opłat dodatkowych z powodu nie płacenia za parkowanie. Opłata dodatkowa, w przypadku zapłacenia jej do 7 dni będzie wynosiła 30 złotych, jeżeli zostanie wniesiona później wyniesie 50 złotych. Ważną innowacją w kwestii opłat parkingowych będzie możliwość dokonywania ich przy użyciu telefonu komórkowego. To rozwiązanie zapewni dużo większą elastyczność w zakresie opłat parkingowych - rozpoczęcie i zakończenie parkowania sygnalizowane będzie za pomocą SMSa. System parkowania SMS zostanie wprowadzony w pierwszych miesiącach 2013 roku - dodaje Chrobak. Dodatkowe wpływy z tytułu podwyższonych opłat parkingowych zostaną przeznaczone na zakup parkomatów. W skali całej strefy płatnego parkowania pojawi się od 50 do 60 urządzeń. Tradycyjne "bloczki" będą funkcjonowały symultanicznie przez pierwsze miesiące funkcjonowania nowego systemu. Zmiany w cenniku wydawanych abonamentów:
  • Ujednolicono opłaty za roczny abonament typu "M", "L" i "I" która wynosi 12 zł. Aby zachęcić osoby stale korzystające z SPP do zakupu abonamentu uprawniającego do parkowania w całej strefie, obniżono opłaty za abonament typu "T" - wystawiany na okaziciela, tj.: - miesięczny z 250 zł na 150 zł, a dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM z 200 zł na 100 zł - półroczny z 1200 zł na 700 zł, a dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM z 800 zł na 500 zł - roczny z 2400 zł na 1400 zł, a dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej PREMIUM z 1500 zł na 1000 zł.
  • Komentarze...