Tarnowska Policja ma swoją strzelnicę (FOTO)
access_time 2012-11-16 16:05:41
Tarnowscy policjanci będą ćwiczyć strzelanie na miejscu. Dotychczas musieli jeździć do Brzeska. Miasto otrzymało mobilną strzelnicę kontenerową, którą wykonały miejscowe Zakłady Mechaniczne. Nosi ona imię Hetmana Jana Tarnowskiego.
"Kryta Mobilna Strzelnica Ćwiczebna w Kontenerach" stanęła na terenie bazy transportowej Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przy ul. Jastruna. Formalnie właścicielem obiektu jest tarnowski magistrat, jednak dzięki podpisanej umowie użyczenia przez Urząd Miasta i Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie, ze strzelnicy będą mogli korzystać stróże prawa z Tarnowa. Strzelnica służyć będzie nie tylko Policji, ale i m.in. Bractwu Kurkowemu oraz członkom Ligi Obrony Kraju. To wielofunkcyjny i nowoczesny obiekt z co najmniej dwoma lokalnymi akcentami: wykonawcy, czyli Zakładów Mechanicznych oraz z powodu nazwy jednego z największych w historii tarnowian – Hetmana Jana Tarnowskiego. - Kilkumiesięczne negocjacje zakończyły się sukcesem. To świetne rozwiązanie dla naszej jednostki, mamy wreszcie obiekt, który spełnia potrzeby w zakresie szkolenia strzeleckiego naszych policjantów. Radość tym większa, że producentem przekazanej nam strzelnicy jest firma z Tarnowa - mówi insp. Zbigniew Ostrowski, Komendant Miejski Policji w Tarnowie. - Możliwość korzystania z obiektu to nie tylko wygoda dla tarnowskich policjantów, ale przede wszystkim oszczędności. Skończą się pochłaniające czas i koszty, jakie musieliśmy ponosić w związku z dojazdami do brzeskiej strzelnicy, z której do tej pory zmuszeni byli korzystać policjanci. To dla nas bardzo ważny dzień - podkreślał komendant Ostrowski. Kryta mobilna strzelnica ćwiczebna składająca się z dwóch połączonych ze sobą kontenerów, produkowana jest przez tarnowskie Zakłady Mechaniczne S.A. Wyposażona w dwa stanowiska strzeleckie umożliwia przeprowadzenie treningów indywidualnych lub w parach ze stałej i zmiennej linii otwarcia ognia na odległościach od 15 do 10 metrów, z broni krótkiej o kal. do 11,43 mm i pistoletów maszynowych o kal. do 9 mm - ogniem pojedynczym, pociskami płaszczowymi i półpłaszczowymi zwykłymi o rdzeniu miękkim, amunicją wystrzeliwaną z prędkością początkową nie większą niż 1000m/s i energią pocisku do 1000J, a także broni pneumatycznej kal. 4,5 mm. Jej atutem jest możliwość łatwego i szybkiego przemieszczania w dowolne miejsce oraz zapewnienie porównywalnego ze strzelnicami standardowymi komfortu użytkowania, przy znacznie niższych kosztach budowy. Wart kilkaset tysięcy złotych obiekt składający się z hali strzelań oraz pomieszczenia oczekiwania, wyposażony został w system wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji.Dodatkowo przystosowany jest do możliwości instalacji interaktywnych trenażerów strzeleckich oraz automatów obracających tarcze. Wykorzystane w jego konstrukcji nowatorskie rozwiązania oraz ekologiczna zabudowa wewnętrznych okładzin o wysokich współczynnikach pochłaniania dźwięku, w minimalnym stopniu oddziałuje na środowisko. Również system utylizacji odpadów strzeleckich czyni użytkowanie obiektu bezpiecznym i ekologicznym.
Komentarze...