Roman Bartuś dyrektorem Sanepidu
access_time 2012-11-22 11:17:13
Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie został Roman Bartuś. Oznacza to, że dotychczasowy dyrektor będzie pełnił tę funkcję przez najbliższe pięć lat.
Dodajmy, że Sanepid jest jednostką tzw. administracji rządowej - zespolonej, w której powołania na stanowisko dyrektora dokonuje gospodarz miasta po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i starosty powiatu. Tarnowska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna to placówka o ściśle określonych działaniach i zakresie kompetencji. - Jednym z najważniejszych celów na najbliższy czas jest m.in. sporządzenie ocen stanu sanitarno-epidemiologicznego miasta i powiatu tarnowskiego za poszczególne lata - mówi Roman Bartuś. Nowy - stary dyrektor jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. Posiada specjalizacje w zakresie: I stopień - choroby wewnętrzne, II stopień - specjalista medycyny przemysłowej. W zawodzie lekarskim od ponad trzydziestu lat. W tarnowskim Sanepidzie pracuje od piętnastu. Ukończył także studia podyplomowe "Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej" na Uniwersytecie Jagiellońskim. Roman Bartuś jest ponadto prezesem Tarnowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy i członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Za działalność zawodową i społeczną wielokrotnie wyróżniany, nagradzany i odznaczany m.in.: Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi.
Komentarze...