Kolejne narkotesty dla Policji
access_time 2012-11-23 16:06:28
Urząd Miasta Tarnowa zakupił 970 sztuk testów do wstępnej identyfikacji narkotyków. Zostały one przekazane Komendzie Miejskiej Policji. To jedno z zadań ujętych w "Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa na 2012 r."
Zakupione za kwotę 10 tys. zł testy typu NARK II są łatwe w obsłudze, praktyczne, czytelne oraz niezawodne w rozpoznaniu. Od lat są używane w codziennej pracy funkcjonariuszy tarnowskiej Policji. Są to szybkie testy w formie torebkowej, które wywołują reakcje barwne w zależności od identyfikowanych substancji. Badanie następuje poprzez umieszczenie odpowiedniej ilości badanej substancji wewnątrz testera. W efekcie reakcji, w jaką wchodzą substancja badana z kwasem z ampułek, powstaje zabarwienie o konkretnym kolorze. Jeżeli odpowiada to kolorowi znajdującemu się na opakowaniu każdego testera można stwierdzić, że jest to substancja narkotyczna. W przypadku braku odpowiedniego koloru, niezgodności lub wątpliwego wyniku badań, substancje zabezpieczone przez policję przesyła się do dalszych badań do Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie. W powyższy sposób można identyfikować wszystkie podstawowe rodzaje narkotyków. Wyjątkowa precyzja przeprowadzanych testów gwarantuje niezwykłą skuteczność ustalenia śladowych ilości narkotyków. Testy mają za zadanie zniwelować w Gminie Miasta Tarnowa skutki patologicznych zachowań w zakresie narkomanii oraz zwalczać negatywne zachowania wśród użytkowników dróg. Niewątpliwie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również do zwalczania przestępstw i wykroczeń narkotykowych. W sumie w tym roku pomoc miasta dla tarnowskiej Policji wyniosła ponad 140 tysięcy złotych. Dodatkowo miasto przekazało stróżom prawa w użytkowanie nowoczesną strzelnicę kontenerową, dzięki której mogą ćwiczyć strzelanie bez konieczności wyjazdów do Brzeska. Zobacz także: Tarnowska Policja ma swoją strzelnicę (FOTO)
Komentarze...