Lotos i Azoty tworzą wspólne konsorcjum
access_time 2012-11-26 14:40:33
Współpraca gdańskiego koncernu oraz Azotów Tarnów ma na celu powołanie do życia konsorcjum, którego partnerzy wykonają prace studialne, obejmujące przeanalizowanie technologicznych i ekonomicznych możliwości wybudowania instalacji petrochemicznych i chemicznych.
W piątek, 23 listopada Grupa Lotos S.A. podpisała porozumienie z Zakładami Azotowymi w Tarnowie - Mościcach, dotyczące wykonania wstępnego studium wykonalności dla dwóch potencjalnych projektów inwestycyjnych: instalacji krakingu parowego i produkcji polietylenu oraz kompleksu instalacji aromatów. Pozytywne wyniki studium wykonalności pozwolą na rozpoczęcie prac projektowych nad wybranym wariantem, a tym samym Grupa Lotos oraz Azoty Tarnów mogą stać się beneficjentami nowo powołanego programu "Inwestycje Polskie". Pierwszy z badanych wariantów będzie dotyczył instalacji krakingu parowego. Technologia ta umożliwia produkcję lekkich olefin etylen, propylen i butylen - podstawowych surowców do produkcji tworzyw sztucznych. Natomiast drugi z wariantów obejmuje instalację aromatów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Kompleks instalacji do produkcji petrochemicznych surowców aromatycznych składałby się potencjalnie z kilku nowych instalacji współpracujących ze sobą i z istniejącą już infrastrukturą Grupy Lotos. Głównym odbiorcą produktów z nowych instalacji będzie Grupa Azoty. Wyniki analizy powyższych inwestycji pozwolą obu Spółkom na podjęcie do końca 2013 roku decyzji o powołaniu spółki celowej oraz stworzeniu możliwości wspólnej realizacji jednego z dwóch wariantów projektu. - Zawarcie porozumienia ze spółką Azoty Tarnów to dla Grupy Lotos otwarcie na nowe obszary rozwoju. Mam nadzieję, że wyniki wstępnego studium wykonalności będą satysfakcjonujące dla obu stron i pozwolą na podjęcie głównych prac nad projektem. Dodatkowym atutem może być program "Inwestycje Polskie". Ze wstępnych szacunków wynika, że nasz projekt mógłby być do niego zakwalifikowany - komentuje Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy Lotos. Na podstawie zawartego porozumienia Grupa Lotos oraz Azoty Tarnów dokonają wyboru optymalnej technologii oraz opracują model biznesowy wraz z kluczowymi warunkami umów projektu. Na tej podstawie zostanie przeprowadzona wstępna ocena efektywności inwestycji, a konsorcjanci dokonają wyboru najlepszej lokalizacji dla tej inwestycji. - Realizacja jednego z wariantów projektu jest kluczowa nie tylko z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski poprzez realizację największych projektów infrastrukturalnych. Tego typu projekt jest w stanie wygenerować zapotrzebowanie na około 2 - 3,5 tys. pracowników w różnych branżach, z różnych firm wykonawczych. Co więcej, stanie się on motorem rozwoju regionu, w którym będzie realizowany, a instalacja wygeneruje lepsze wykorzystanie portu, kolei, dróg i autostrad. Co jest wartością dodaną samą w sobie - dodaje Jerzy Marciniak, prezes zarządu Azotów Tarnów. Zobacz także:
  • Azoty podliczyły zyski
  • Trwają prace nad budową Grupy Azoty
  • Rosyjska firma ma zgodę na przejęcie kontroli nad Zakładami Azotowymi
  • Tarnowskie Forum Inwestycyjne z protestem w tle
  • Acron kupił 12 proc. Zakładów Azotowych w Tarnowie
  • Komentarze...