Będzie komercjalizacja w służbie zdrowia
access_time 2012-11-29 16:38:44
Dostosowanie służby zdrowia to realiów rynkowych polegać będzie na przekształceniu Zespołu Przychodni Specjalistycznych oraz Mościckiego Centrum Medycznego w spółki kapitałowe, których jedynym właścicielem będzie Gmina Miasta Tarnowa.
Podczas sesji radni zdecydowali w sprawie komercjalizacji dwóch tarnowskich przychodni. Zmiany wejdą w życie od nowego roku. Przypomnijmy, nowe wyzwania stwarza uchwalona w 2011 roku ustawa o działalności leczniczej. Forma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w jakiej funkcjonują dotychczas podległe Gminie podmioty lecznicze, została przez ustawodawcę uznana za nie stwarzającą perspektywicznych warunków rozwoju. Ustawa o działalności leczniczej stanowi jednoznacznie, że pracownicy przekształcanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z dniem przekształcenia stają się pracownikami spółki. - Przekształcenie nie zagraża również interesom pacjentów. Właściciel, którym pozostanie Gmina, będzie poprzez sprawowany nadzór właściwie zabezpieczać interes lokalnej społeczności. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że lecznictwo podstawowe w Tarnowie jest od ponad 10 lat w przeważającej części (przekraczającej 80%) prowadzone przez spółki prawa handlowego, w których Miasto nie posiada żadnych udziałów, a doświadczenia płynące z tego procesu są pozytywne - mówi Magdalena Osiak, dyrektor Centrum Spraw Społecznych. W tym czasie znacząco poprawiły się warunki udzielania przez te podmioty świadczeń zdrowotnych i wzrosła ich dostępność dla mieszkańców. Celem zamierzonych zmian jest stworzenie podległym Miastu podmiotom leczniczym lepszych możliwości rozwoju, dostosowanych do szybko zmieniającego się otoczenia. Głosowanie dotyczące przekształceń poprzedziły konsultacje społeczne prowadzone m.in. z radnymi, związkami zawodowymi, radami społecznymi objętymi programem zmian oraz samorządami branżowymi. Zobacz także:
  • Radni obradowali z protestem w tle (FOTO)
  • Nie chcą komercjalizacji w służbie zdrowia
  • Komentarze...