Radni uchwalili podwyżki. W górę ceny biletów i podatki
access_time 2012-11-30 14:55:58
Od przyszłego roku mieszkańców Tarnowa czekają podwyżki. Radni miasta zdecydowali o nowym cenniku biletów. Więcej zapłacimy za odbiór śmieci. Wzrośnie też podatek od nieruchomości.
Zmiany stawek podatkowych w skrócie:
  • Mieszkańcy Tarnowa, nie prowadzący działalności gospodarczej zostaną objęci podwyżką stawki od metra kwadratowego gruntu o 0,05 zł i podwyżką stawki od metra kwadratowego budynku o 0,07 zł. Należy podkreślić, że stawka dla metra kwadratowego gruntu od 2009 r. do 2011 r. była utrzymywana na tym samym poziomie.
  • Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zaproponowano następujący wzrost stawek: - od metra kwadratowego budynku zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej o 0,80 zł - od metra kwadratowego budynku zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym o 0,35 zł - od metra kwadratowego budynku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych o 0,11 zł - od metra kwadratowego gruntu zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej o 0,05 zł.
  • Dla budynków pozostałych podniesiono stawkę o 0,20 zł. Wzrost stawek zapewni miastu w 2013 r. większe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o około 3 miliony 300 tys. złotych. Podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej:
  • Wzrost cen biletów jednorazowych i 30-minutowych pełnopłatnych z 2.40 zł na 3.00 zł oraz ulgowych lokalnych z 1.40 zł na 2.00 zł
  • Wzrost cen biletów 10-minutowych pełnopłatnych z 1.80 zł na 2,20 zł oraz ulgowych lokalnych z 1.10 zł na 1.50 zł przy jednoczesnym wydłużeniu okresu ważności biletu do 15 minut.
  • Wzrost cen biletów 60-minutowych pełnopłatnych z 3.20 zł na 4.00 zł oraz ulgowych lokalnych z 1.80 zł na 3 zł
  • Wzrost cen karnetów 5-przejazdowych pełnopłatnych z 10.00 zł na 13,00 zł oraz ulgowych lokalnych z 6.00 zł na 8.00 zł
  • Wzrost cen biletów jednorazowych strefowych pełnopłatnych z 2.80 zł na 3.40 zł oraz ulgowych strefowych z 1.60 zł na 2.20 zł
  • Pozostawienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla pracowników, oraz byłych pracowników tj. emerytów i rencistów MPK Sp. z o.o. w Tarnowie oraz dla pozostałych osób związanych z pracownikami MPK tj. współmałżonków i dzieci pracowników. Wzrośnie koszt odbioru śmieci: Tarnów, podobnie jak inne miasta, czeka rewolucja śmieciowa. Rada Miejska wybrała metodę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Cena zależeć będzie od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Samorządy dostosowują się do wymogów ustawowych dotyczących gospodarki odpadami. Wiąże się to z wprowadzeniem powszechnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciel nieruchomości będzie musiał płacić w zamian za odebranie i zagospodarowanie śmieci. Zmiany wchodzą w życie od lipca przyszłego roku. Opłata została ustalona na poziomie 9.90 zł na mieszkańca, na miesiąc. Premiowani będą ci, którzy selekcjonują odpady. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zobowiązuje rady gmin do uchwalenia niższych stawek opłat za odpady komunalne zebrane i odbierane w sposób selektywny, stąd propozycja, aby w przypadku, gdy nie są one zbierane w taki sposób, stawka opłaty była wyższa o 50 proc.
  • Komentarze...