Narzekamy na brak pracy, ale jesteśmy zadowoleni
access_time 2012-12-04 13:18:51
Prawie trzy czwarte mieszkańców Tarnowa jest zadowolonych z tego, że mieszka w tym mieście - to jeden z wniosków badania opinii tarnowian wykonanego przez Instytut Badania Opinii Homo Homini. Mieszkańcy zostali także zapytani o największe problemy z jakimi się borykają.
Tarnowianie dostrzegają wiele pozytywnych zmian w swoim otoczeniu. - Wysoko oceniają np. komfort życia w Tarnowie, poziom bezpieczeństwa i estetykę - mówi Ryszard Ścigała, prezydent miasta Tarnowa, któremu mija właśnie półmetek rządów drugiej kadencji. - W opinii mieszkańców miasto zmieniło się diametralnie. Tarnowianie bardzo mocno się z nim identyfikują. Prawie trzy czwarte wypowiada się w ten sposób. Ludzie widzą zmiany, które tu zaszły, dostrzegają, że Tarnów się rozwija i staje się subregionalnym centrum - dodaje prezydent. Pozytywów wskazanych przez mieszkańców jest wiele. Należy do nich zaliczyć także m.in. wysoką jakość nauczania w szkołach, dobrą ofertę kulturalną, coraz lepszą infrastrukturę, dostępność do infrastruktury czasu wolnego, placów zabaw czy pracę służb komunalnych. Zapytani o największe problemy mieszkańcy wskazywali: brak pracy (37 proc.), infrastrukturę drogową, w tym brak obwodnicy (16,4 proc.) oraz dostępności usług medycznych, w tym szczególnie kolejki i braki specjalistów (16,4 proc). - To niewątpliwie wyzwania na najbliższe lata, nie tylko dla Tarnowa, ale dla większości polskich miast. Oddziaływanie samorządu na te sfery jest istotnie ograniczone. Konieczny jest skuteczny lobbing i współdziałanie władz centralnych z samorządami np. w obszarze pobudzenia rynku pracy - mówi prezydent. Instytut Badania Opinii Homo Homini przeprowadziło badania próbą losową we wrześniu br. na reprezentatywnej grupie mieszkańców Tarnowa. Dane z raportu posłużą także do bieżącego monitorowania realizacji Strategii Rozwoju Miasta Tarnów 2020.
Komentarze...