Która szkoła nauki jazdy ma największą zdawalność?
access_time 2013-02-19 15:26:33
Opracowanie rankingu ośrodków szkolenia kierowców i klasyfikacji najskuteczniejszych instruktorów nauki jazdy - Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego chce w ten sposób pomóc kandydatom na kierowców w wyborze optymalnej oferty przygotowującej do egzaminu na prawo jazdy. Wykazy OSK i instruktorów, których kursanci osiągają najlepsze wyniki przygotowano już po raz drugi.
- Niska zdawalność podczas prowadzonych w naszym ośrodku egzaminów państwowych z reguły wynika wprost z niewystarczającego przygotowania kandydatów na kierowców. Nie wszyscy szkolący podchodzą do prowadzenia kursów z właściwą starannością. Dlatego chcemy w sposób szczególny honorować tych, którzy osiągają najlepsze wyniki - mówi Bernard Karasiewicz, dyr. MORD w Tarnowie. Na podstawie wyników uzyskanych przez zdających podczas ubiegłorocznych egzaminów, opracowano ranking ośrodków szkolenia i indywidualnie - instruktorów, którzy najlepiej przygotowują zarówno ze znajomości przepisów ruchu drogowego, jak i praktycznych umiejętności kierowania pojazdem. Ranking został przygotowany w kilku kategoriach - w zależności od liczby osób, które przystępowały do egzaminu na prawo jazdy - w przypadku ośrodków szkolenia kierowców: powyżej tysiąca, od 500 do 1000 oraz od 300 do 500, w przypadku instruktorów: powyżej 100 zdających, od 50 do 100 i od 10 do 50. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie publikuje ranking ośrodków szkolenia kierowców opracowany na podstawie zdawalności za rok 2012 na kategorię B prawa jazdy.
  • Ranking OSK za 2012 Ranking najlepszych instruktorów za rok 2012 na kat. B prawa jazdy według zdawalności, uzyskanej w MORD Tarnów, przez kursantów przeszkolonych przez tych instruktorów, z podziałem na ilość podejść do egzaminu praktycznego.
  • Ranking instruktorów za 2012 Zobacz także: MORD podsumował ubiegły rok
  • Komentarze...