Likwidacja ABM Solid została przerwana
access_time 2013-03-07 12:54:14
Sąd Gospodarczy w Tarnowie wydał decyzję o zmianie opcji upadłości spółki na układową i odwołał syndyka. Dzięki tej decyzji spółka ABM Solid nie zniknie z giełdy i będzie mogła zawrzeć układ z wierzycielami.
To było drugie podejście do zmiany formy upadłości. W środę, 6 marca, po południu tarnowski sąd gospodarczy zgodził się ostatecznie na to, żeby ABM Solid nie został zlikwidowany, ale spróbował zawrzeć układ ze swoimi wierzycielami. Niezmiernie ważna jest tutaj data takiej decyzji. - Gdyby decyzja zapadła dzień później spółka prawdopodobnie w piątek zniknęłaby z giełdy - przyznał w rozmowie z Radiem Kraków Marek Pawlik, prezes ABM Solid. Jak dodaje prezes firmy, pozostanie na Giełdzie Papierów Wartościowych daje spółce większe szanse na pozyskanie inwestorów, ale także na zamianę części długów na akcję. Jednocześnie sąd odwołał syndyka masy upadłościowej, któremu zdaniem prezesa ABM Solid zależało jedynie na sprzedaży przedsiębiorstwa. W miejsce syndyka powołano nadzorcę sądowego. Teraz przed zarządem spółki ciężka praca pozyskania inwestorów oraz nowych kontraktów. Najpierw musi jednak przejąć od syndyka majątek oraz dokumenty. Jak do tej pory tarnowska spółka ABM Solid - także podczas zarządzania przez syndyka - zwolniła i straciła połowę z 700 pracowników. Zdaniem prezesa Pawlika jest szansa na ponowne zatrudnienie części z nich. Podkreśla też, że decyzja sądu o zmianie formy upadłości zatrzymała planowaną przez syndyka likwidację w Tarnowie działu kadr oraz księgowości i przeniesienia ich do Warszawy. Wierzytelności spółki ABM Solid sięgają co najmniej 270 milionów złotych. - Dużych kontraktów należy się spodziewać, ale to wymaga czasu - przyznał Radiu Kraków, Marek Pawlik. Kiedyś ABM Solid był największym budowlanym potentatem w regionie - budował nową siedzibę tarnowskiego sądu czy też niedawno otwarty kampus Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Jest także wykonawcą wielu hal sportowych oraz basenów w całej Polsce m.in. w Mielcu, Polkowicach, Legnicy czy w Bochni. Info: Bartek Maziarz, Radio Kraków Zobacz także: Upadłość ABM Solid niemal pewna
Komentarze...