Jerzy Marciniak prezesem roku 2012
access_time 2013-03-08 15:11:45
Jerzy Marciniak, prezes Grupy Azoty, otrzymał nagrodę "Byki i niedźwiedzie", przyznawaną od 19 lat przez Gazetę Giełdy Parkiet. Prezesem roku zostaje osobowość szczególnie wyróżniająca się wśród zarządzających spółkami notowanymi na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Otrzymując statuetkę "Byka i niedźwiedzia", prezes Jerzy Marciniak został nagrodzony za sukces konsolidowania branży chemicznej, pomimo, że Azoty Tarnów w ubiegłym roku mogły być przejęte przez Rosjan. To odwaga i determinacja prezesa doprowadziły do zwiększenia wartości Grupy Azoty. Spółka Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., która jest jednostką dominującą w grupie, prowadzi obecnie proces konsolidacji z ZA "Puławy" S.A. Dziś faktem stała się już wizja Jerzego Marciniaka sprzed 5 lat, kiedy to nieśmiało wspominał o potrzebie skonsolidowania polskich fabryk chemicznych. Jerzy Marciniak został prezesem Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. w 2008 r., w wyniku postępowania konkursowego. W trakcie jego pierwszej kadencji w Zarządzie Azotów Tarnów, Spółka 30 czerwca 2008 r. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Fakt ten zmienił pozycję i perspektywy firmy z Tarnowa. W 2010 r. prezes nadzorował kolejne strategiczne dla Spółki działania związane z przeprowadzonymi akwizycjami: przejęcie 100 proc. akcji niemieckiego producenta poliamidów ATT Polymers GmbH z Guben oraz 52,6 proc. akcji ZAK SA. W tym samym czasie skutecznie realizowane były wszystkie zamierzenia inwestycyjne wynikające z Prospektu Emisyjnego, wdrożona została także strategia rozwoju IT, nowoczesnego nadzoru informatycznego. W 2011 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. na kolejną kadencję. W tym samym roku Jerzy Marciniak skutecznie nadzorował dalszą ekspansję Grupy Kapitałowej, zrealizowaną przede wszystkim poprzez przeprowadzone w drodze wezwania nabycie 66 proc. akcji Z.Ch. Police S.A. oraz objęcie kolejnego pakietu 40,86 proc. akcji ZAK S.A. Środki na realizację powyższych celów pozyskane zostały z przeprowadzonej z sukcesem wtórnej emisji akcji Azotów Tarnów o wartości 602,8 mln zł. Aktualnym sukcesem firmy kierowanej przez Jerzego Marciniaka jest przejęcie drogą wymiany akcji Zakładów Azotowych "Puławy" S.A., które dołączając do dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej na pewno wniosą nowe, kluczowe elementy i stworzony zostanie koncern liczący się w świecie. Grupa Azoty - marka stworzona przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. będzie promowała polski przemysł chemiczny na świecie. Powstanie bowiem drugiej pod względem wielkości chemiczno-nawozowej grupy w Europie jest niewątpliwie zasługą Jerzego Marciniaka, docenił to rynek kapitałowy, a w jego imieniu Gazeta Giełdy Parkiet. Zobacz także: Azoty Tarnów w RESPECT Indeks
Komentarze...