Tarnów wart miliard dwieście milionów
access_time 2013-06-26 18:40:48
Z raportu o stanie miasta za 2012 rok, wynika, że Tarnów jest coraz cenniejszy. Zadaniem zespołu redakcyjnego było przygotowanie dokumentu, który prezentuje możliwie najszersze spektrum aktywności, zarówno dziedzin zależnych od władz miasta, jak i tych nie związanych z zadaniami samorządowymi.
W każdym z raportów najważniejsze dane dotyczą finansów, a te są dla Tarnowa bardzo korzystne. W minionym roku udało się bowiem zrealizować inwestycje o wartości ponad 70 mln zł. Poniżej prezentujemy najważniejsze dane raportu. Finanse Wydatki: 525 mln zł Wydatki majątkowe (inwestycje): 74 mln zł Dochody: 526 mln zł Zadłużenie na koniec roku: 40,8 proc., maksymalny limit: 60 proc. Strefy aktywności gospodarczej - TKP W parkach przemysłowych zarządzanych przez Tarnowski Klaster Przemysłowy pracuje łącznie 567 osób, a są to Parki Czysta I, Czysta II, Mechaniczne, Kryształowy. W 2012 r. realizowano łącznie 84 zadania, z których część została zakończona, a to m.in: pierwszy etap rozbudowy SAG "Mechaniczne", budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Błonie, budowa nowego budynku przedszkola przy ul. Marii Dąbrowskiej, rewitalizacja centrum miasta, rewaloryzacja budynku Bractwa Strzeleckiego, wdrażanie Platformy Zintegrowanych e-usług i Karty Mieszkańca, budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej, rekultywacja IV sektora składowiska odpadów komunalnych, adaptacja budynku przy ul. Pszennej na lokale komunalne, budowa budynku szkolno-dydaktycznego w Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie, wdrożenie elektronicznego systemu obiegu i archiwizacji badań obrazowych w Specjalistycznym Szpitalu im. Edwarda Szczeklika SP ZOZ w Tarnowie. Spółki komunalne Na koniec 2012 r. sześć spółek komunalnych osiągnęło dodatni wynik finansowy. Kwota zysku wypracowanego przez spółki za 2012 r. wynosi 7,7 mln zł, tj. o 21,9 proc. więcej od sumarycznej kwoty zysku osiągniętego za 2011 r. Stratę na koniec 2012 r. poniosła spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., której przyczyną był znaczny, w stosunku do pierwotnych założeń, wzrost kosztów zakupu paliw, zwłaszcza w trzech pierwszych kwartałach oraz dodatkowe koszty związane z wymianą części zamiennych w autobusach. Mienie komunalne Ogólna wartość mienia Gminy Miasta Tarnowa na koniec 2012 r. wyniosła 1,17 mld zł była wyższa od wartości mienia miasta z końca 2011 r. o 127 mln zł.
Komentarze...