Matura 2013 - podejście drugie, poprawkowe
access_time 2013-08-27 16:15:11
W poniedziałek, 26 sierpnia, rozpoczęły się matury poprawkowe. Do sierpniowej matury podejść mogą maturzyści, którzy przystąpili w maju do wszystkich obowiązkowych egzaminów i nie zdali tylko jednego z nich.
Do egzaminu podejdzie ponad 50 tysięcy osób, z czego 44,1 tysiąca poprawiać będzie matematykę. Najmniej abiturientów pisać będzie w sierpniu geografię – zaledwie 213 osób. Również język rosyjski zdawać będą ponownie tylko 234 osoby. Wyniki matur 2013. Najlepiej wypadł egzamin z języka obcego Uczniowie najbardziej obawiali się matematyki. Niepotrzebnie, bo tym razem zdecydowanie trudniejszy okazał się język polski. Najlepiej maturzystom poszedł angielski. W Tarnowie zdawalność wyniosła 84 proc., a w powiecie tarnowskim 74 proc. Wśród szkół z Tarnowa najlepiej wypadły licea ogólnokształcące z wynikiem 92 proc. (przy 1872 zdających), spośród których bezkonkurencyjne okazało się III LO. Oprócz tarnowskich licealistów nieźle poradzili sobie także uczniowie techników z Tarnowa, których średnia zdawalność wyniosła 71 proc. (przy 798 zdających). Gorzej wypadły licea uzupełniające (28 proc. przy 65 zdających), a najgorzej technika uzupełniające, w których zdawały tylko 4 osoby, a zdawalność wyniosła 0 proc. OKE podała również średnie wyniki z przedmiotów zdawanych obowiązkowo. Z języka polskiego maturzyści zdający w Tarnowie osiągnęli średni wynik 55,2 proc., a uczniowie ze szkół powiatu tarnowskiego 56,5 proc. Wśród szkół z Tarnowa najlepiej wypadły licea ogólnokształcące z wynikiem 58,8 proc. (przy 1872 zdających). Uczniowie techników z Tarnowa, których średnia zdawalność wyniosła 48,2 proc. (przy 798 zdających). Z matematyki maturzyści z Tarnowa osiągnęli średni wynik 61,8 proc., a uczniowie z powiatu tarnowskiego 50,2 proc. Średni wynik licealistów z Tarnowa z angielskiego wyniósł 72,9 proc. Ten język obcy był najczęściej wybierany. Angielski na maturze zdawało 2542 uczniów. W maju 16 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego po raz pierwszy w historii szkoły i Tarnowa przystąpiło do Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate). Wszyscy zdający uzyskali wyniki pozytywne z wybranych przez siebie przedmiotów. Najwyższy uzyskany podczas egzaminu wynik to 34 punkty na 45 możliwych. Średnia ilość uzyskanych przez maturzystów punktów to 29, a średnia ocen to 4,8 w siedmiostopniowej skali. - Nasi uczniowie egzaminy językowe oraz z biologii i matematyki napisali lepiej niż przeciętny uczeń z zagranicy. To naprawdę świetne wyniki - mówi Halina Pasternak, dyrektor II LO. - To duży sukces nauczycieli i uczniów, którzy są pionierami matury międzynarodowej w Tarnowie - dodaje Bogumiła Porębska, dyrektor Wydziału Edukacji UMT. II Liceum Ogólnokształcące jest jedyną publiczną placówką w Małopolsce prowadzącą maturę międzynarodową. To 2-letni program nauczania i wychowania wprowadzany w Polsce w dwóch ostatnich klasach liceum. Jest to nowoczesny, uważany za najlepszy na świecie program edukacyjny dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, preferują kreatywność i nie obawiają się wyzwań. Uczniowie w różnych krajach realizują te same programy nauczania, ich osiągnięcia oceniane są zewnętrznie według tych samych kryteriów. Dyplomy IB uznaje się za równoważne świadectwu dojrzałości publicznych średnich szkół ogólnokształcących. otwiera drzwi do najlepszych uniwersytetów świata: jest honorowana przez brytyjski Oxford oraz Cambridge, a dobre wyniki ułatwiają aplikację na uczelnie amerykańskie, nawet renomowany Harvard. Wyniki egzaminów zamieszczone na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie Zdawalność w powiatach w 2013 roku w formacie PDF Średnie wyniki z przedmiotów zdawanych obowiązkowo - w poszczególnych powiatach
Komentarze...