Faktury za śmieci nie przyjdą pocztą
access_time 2013-08-07 14:12:19
10 sierpnia mija termin pierwszej opłaty za odbiór odpadów komunalnych w nowym systemie. – Zgodnie z ustawą płacimy za każdy miesiąc z dołu, czyli do 10 sierpnia za lipiec, do 10 września za sierpień, i tak dalej – wyjaśnia Henryk Słomka-Narożański, zastępca prezydenta.
- Do mieszkańców nie będą wysyłane żadne faktury. Są oni zobowiązani do płacenia zgodnie ze złożoną deklaracją - mówi Henryk Słomka-Narożański. Termin, częstotliwość i tryb płacenia za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje uchwała Rady Miejskiej. Pozwala ona między innymi na dokonywanie jednorazowych opłat za więcej niż jeden miesiąc. - Sporo tarnowian już z tego skorzystało, płacąc, przykładowo, za pół roku z góry. To przyzwyczajenia wynikające z dotychczasowych umów z odbiorcami odpadów - dodaje Krzysztof Kluza, dyrektor TOK. W związku z tym, że opłata za odbiór odpadów traktowana jest jako podatek, ustawa nie przewiduje możliwości wysyłania żadnych faktur, rachunków, czy nakazów płatniczych. Jedynym wymiarem jest deklaracja złożona przez mieszkańca, w której określił kwotę, jaką będzie ponosił z tego tytułu. - Oczywiście, gdyby zdarzyło się, że ktoś nie będzie płacił, wtedy zgodnie z ordynacją podatkową wszczęte zostanie postępowanie administracyjne, od przypomnienia o zaległościach po wystawienie decyzji administracyjnej - mówi szef Organizatora Komunalnego. Opłata za odbiór odpadów komunalnych
  • Termin pierwszej opłaty za odbiór odpadów w lipcu mija 10 sierpnia.
  • Opłaty za kolejne miesiące uiszczać należy zawsze do 10 dnia następnego miesiąca.
  • Nie będą przychodziły żadne faktury, ani nakazy płatnicze.
  • W przypadku uchylania się od płatności wszczęte zostanie postępowanie administracyjne zgodnie z ordynacją podatkową.
  • Opłatę wnosić należy w wysokości określonej w deklaracji.
  • W przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną posesję należy złożyć do TOK deklarację korygującą. Będzie ona skutkować zmniejszeniem lub zwiększeniem opłaty. Opłatę można uiszczać:
  • gotówką w kasach Tarnowskiego Organizatora Komunalnego TOK przy ul. Bernardyńskiej 24 i Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4
  • przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy TOK: 93 1030 1250 0000 0000 8809 7084 Zobacz także: Poznaj zasady, jak prawidłowo segregować śmieci
  • Komentarze...