Kolejka oczekujących na mieszkania się zmniejszy
access_time 2013-08-05 10:45:10
Tarnów, podobnie jak inne miasta, boryka się z problemem długiej kolejki oczekujących na własne mieszkania komunalne i socjalne. 245 rodzin czeka na mieszkania socjalne. Czas oczekiwania to nawet dwa, trzy lata.
Po oddaniu w tym roku 36 mieszkaniowego bloku przy ul. Pszennej oraz rozpoczętej budowie przy ul. Konnej (30 mieszkań komunalnych) - sytuacja ta powinna się znacznie poprawić. Nową inwestycję zamierza zrealizować Miejski Zarząd Budynków (MZB). To jedno z ważniejszych zadań inwestycyjnych ujętych w sektorowym "Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tarnowa na lata 2013 - 2017" przyjętym przez Radę Miejską. - W Tarnowie aż 245 rodzin czeka na mieszkania socjalne. Czas oczekiwania to nawet dwa, trzy lata. Mieszkania socjalne to jedyna możliwość by ludzie, którzy z różnych powodów popadli w życiowe kłopoty i potrzebują pomocy, znaleźli własne kąt, miejsce do zamieszkania - mówi Teresa Ogrodnik, kierownik Biura Pomocy Mieszkaniowej w Centrum Spraw Społecznych. Nowy budynek, na dwóch kondygnacjach pomieścić ma 60 mieszkań wyposażonych w ekologiczne, gazowe ogrzewanie. - Braliśmy pod uwagę aż siedem, różnych lokalizacji. Najbardziej prawdopodobna jest ta przy ul. Spytki z Melsztyna. Ma ona nie tylko bardzo dobrą, oddaloną od zabudowań prywatnych, lokalizację. To także przygotowany odpowiednio, uzbrojony teren. Dzięki temu inwestycja będzie tańsza, odpadają nam bowiem np. koszty przyłączy kanalizacyjnych - wyjaśnia Janusz Galas, prezes MZB. Dla kogo lokal socjalny? Prawo, w tym uchwały Rady Miejskiej dokładnie precyzuje kryteria oraz tryb przyznawania mieszkań m.in. socjalnych. Są to mieszkańcy Tarnowa, którzy nie posiadają tytułu prawnego do lokalu, o bardzo niskich dochodach nie przekraczających 100 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50 proc. w gospodarstwie wieloosobowym. O kolejności, za wyjątkiem osób mających wyrok sądowy, realizacji listy osób uprawnionych do wynajmu lokalu decyduje system punktacji. Dodajmy, że Miasto obecnie dysponuje blisko 350 lokalami socjalnymi. Tylko w ostatnim roku, dzięki nowym inwestycjom, przybyło 30 tego typu mieszkania o łącznej powierzchni ok. 850 mkw. Lokale socjalne zlokalizowane są w różnych częściach Tarnowa m.in. przy ul. Tuchowskiej, Spytki, Mościckiego, Braci Saków czy Krzyskiej. Planowana inwestycja ma kosztować około 4 milionów złotych i będzie realizowana przez MZB na działce miejskiej wniesionej aportem do spółki, co planowane jest na pierwszej powakacyjnej sesji. Zobacz także: Budynek mieszkalny przy Konnej rośnie w oczach
Komentarze...