Dyrektorzy zrezygnowali ze stanowisk
access_time 2013-08-24 14:27:14
Dotychczasowy dyrektor Pałacu Młodzieży i dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych zrezygnowali z zajmowanych stanowisk. Prezydent miasta wyznaczył już nowe osoby do pełnienia obowiązków dyrektorów wspomnianych placówek.
W związku z rezygnacją z zajmowanych stanowisk przez dyrektor Pałacu Młodzieży i dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych, prezydent powierzył, na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty, pełnienie obowiązków dyrektorów w obydwu placówkach dotychczasowym zastępcom. W przypadku Pałacu Młodzieży jest to Jadwiga Binek, p.o. dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych została Jolanta Światłowska.
Komentarze...