Grupa Azoty będzie finansowo wspierać Tarnów
access_time 2013-09-03 16:43:05
Podczas Forum Inwestycyjnego została podpisana umowa dotycząca wzajemnej współpracy pomiędzy Grupą Azoty a miastem Tarnów. Tym samym Grupa Azoty zostanie hojnym mecenasem sportu i kultury w Tarnowie.
W ramach Forum Inwestycyjnego, 300 gości – inwestorów i ekonomistów z Polski i z Europy Środkowo-Wschodniej oraz przedstawicieli rządów i parlamentów przez dwa dni debatowało w Tarnowie na temat bieżących problemów oraz zagadnień związanych z Polską i globalną gospodarką. Inauguracja tego biznesowego wydarzenia była umowa, której sygnatariuszami byli Paweł Jarczewski, prezes Grupy Azoty oraz Ryszard Ścigała, prezydent Tarnowa. Porozumienie zakłada współpracę w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej (połączeń autostradowych, ulic i rond) oraz przy organizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym (Tarnowska Nagroda Filmowa, Festiwal Komedii  „Talia” czy Festiwal Sztuki ArtFest) oraz gospodarczym (np. Forum Inwestycyjne). Ważnym punktem umowy jest deklaracja wsparcia tarnowskiego sportu zawodowego i akademickiego oraz rozwoju "Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego". Kontynuowana będzie również współpraca Azotów z tarnowskimi szkołami wyższymi, ponadgimnazjalnymi oraz zawodowymi. Będą to stypendia, przyjmowanie do pracy najlepszych uczniów, studentów, organizowanie staży i praktyk uczniowskich, studenckich i dyplomowych, a także patronowanie konkursom i olimpiadom tematycznym. - Cieszymy się, że możemy brać tak aktywny udział w życiu miasta. Współczesne duże firmy nie tylko muszą dawać zatrudnienie ale również kształtować lokalną społeczność. Wspólnie z miastem wyznaczyliśmy sobie kierunkowe obszary współpracy w zakresie infrastruktury, edukacji, spotu czy kultury. Dziś finalizujemy to porozumienie ale czeka nas jeszcze praca nad określeniem pozostałych szczegółów tej współpracy – powiedział Paweł Jarczewski, podczas konferencji prasowej otwierającej Forum Inwestycyjne w Tarnowie. Do tej pory Grupa Azoty przeznaczała w Tarnowie na kulturę kilkaset tysięcy złotych rocznie. Szefowie spółki o kwotach na przyszłość na razie nie chcą rozmawiać. Foto: Dawid Skruch
Komentarze...