Prezydent Komorowski w Wierzchosławicach (FOTO)
access_time 2013-09-19 14:23:43
Prezydent RP Bronisław Komorowski w Wierzchosławicach odsłonił tablicę pamięci Adama Boryczki ps. Tońko, cichociemnego, oficera AK i ostatniego kuriera WiN.
Uroczystość odbyła się w środę, 18 września, w 100-lecie urodzin Adama Boryczki. Tablicę pamięci umieszczono na Domu Ludowym w Wierzchosławicach. W trakcie uroczystości odczytano decyzję ministra Obrony Narodowej o mianowaniu kpt. Adama Boryczki na stopień pułkownika. Wcześniej, tego samego dnia, lokalni radni przyznali Tońce tytuł Honorowego Obywatela Gminy Wierzchosławice. W 6. Wileńskiej Brygadzie AK dowodzonej przez Boryczkę walczył m.in. ojciec prezydenta – Zygmunt Komorowski. - Są takie środowiska, które w sposób szczególny przygotowują ludzi do trudnych zadań, do trudnej służby Polsce – powiedział prezydent Komorowski po odsłonięciu tablicy, nawiązując do odczytanego przez młodzież szkolną wiersza jego ojca o żołnierzach 6. brygady pt. "Skąd?". Prezydent przyznał, że dla niego to "wyjątkowo wzruszający moment". - Miałem ten wielki honor bycia przedstawionym "Tońce" przez mojego ojca i bardzo to wtedy przeżywałem, bo "Tońko" był zawsze obecny w tradycji rodzinnej, w opowieściach mojego ojca, który był żołnierzem 6. brygady, a potem był podwładnym "Tońki" w okresie najtrudniejszym – już nie walki z Niemcami, ale walki z nową okupacją sowiecką – powiedział prezydent. Po odsłonięciu tablicy Bronisław Komorowski złożył wieniec na grobie Wincentego Witosa i otworzył konferencję "Wincenty Witos - Polskie drogi do wolności. Ludowcy w walce o wolną Polskę" zorganizowaną w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach. Kapitan Adam Boryczka "Tońko", 1913-1988. Żołnierz września 1939 roku i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1940-1942). Cichociemny, oficer Armii Krajowej, żołnierz V Odcinka "Wachlarza" (1942), dowódca Kedywu Okręgu Wilno AK (1943), dowódca 6. Brygady Okręgu Wilno AK (1943-1944). Kurier i szef łączności delegatury zagranicznej Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" (1947-1952). Wieloletni więzień komunistycznego reżimu w Polsce (1954-1967). Odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari 5 Kl. Jego Marzeniem była Polska Niepodległa i Suwerenna. Pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika. W setną rocznicę urodzin Społeczność Gminy Wierzchosławice i Powiatu Tarnowskiego - głosi napis na tablicy. Adam Boryczka przesiedział w ubeckich katowniach wiele lat i trzy razy był skazywany na karę śmierci. Z więzienia wyszedł w 1967 roku. Nie doczekał wolnej Polski. Zmarł w 1988 roku. Foto: Dawid Skruch / www.dawidskruch.blogspot.com Zobacz także:
  • Prezydenci RP Bronisław Komorowski i Węgier János Áder w Tarnowie (FOTO)
  • Prezydent Komorowski odsłonił pomnik w Tarnowie-Mościcach (FOTO)
  • Komentarze...