Praktyki religijne w diecezji tarnowskiej w 2013 r.
access_time 2013-12-31 10:58:52
W diecezji tarnowskiej 69,4 proc. wiernych chodzi na niedzielną Mszę św., a 23,9 proc. przyjmuje Komunię świętą – wynika z najnowszych statystyk. Wskaźniki praktyk religijnych opracowano na podstawie liczenia wiernych w kościołach, które miało miejsce 20 października.
- Liczba wiernych uczęszczających na niedzielną Mszę św. oraz przyjmujących Komunię św. utrzymuje się od kilku już lat na stałym poziomie - mówi ks. Zbigniew Pietruszka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Najwięcej osób uczestniczy w niedzielnej Mszy św. nadal w dekanacie ujanowickim – ponad 91 proc. Jest to już od wielu lat najlepszy wynik w diecezji tarnowskiej. Najmniejsza frekwencja była w dekanacie Mielec-Południe i wyniosła 54,3 proc. Jak widać z zestawień najmniejsza frekwencja wiernych w diecezji przypada na większe ośrodki miejskie takie jak: Mielec ok. 57 proc, Bochnia i Tarnów ok. 62 proc., Nowy Sącz ok. 68 proc. Największa frekwencja utrzymuje się w południowych regionach naszej diecezji: Ujanowice – 91 proc., Ropa – 87 proc., Grybów i Stary Sącz – 81 proc. Drugim wskaźnikiem religijności monitorowanym co roku przez Kościół jest ilość przyjmowanych podczas Mszy św. Komunii. W 2013 r. w wymiarze ogólnodiecezjalnym 23,9 proc. wiernych przystąpiło do Komunii św. - W tak zwanym "zwykłym okresie" w roku liturgicznym mniej więcej co czwarty uczestnik liturgii eucharystycznej przyjmuje Komunię św. Oczywiście dobrze wiemy, że liczba ta wzrasta ponad trzykrotnie w okresie świątecznym – dodaje ks. Zbigniew Pietruszka. Zdaniem dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie nadal utrzymujący się wysoki procent praktykujących katolików w diecezji tarnowskiej jest dowodem nie tylko ich głębokiej wiary, ale również zaufania i współodpowiedzialności za wspólnotę Kościoła, która żyje i rozwija się dzięki Eucharystii. Zobacz także:
  • Wierni oblegają jeden z tarnowskich kościołów
  • Komentarze...