Obchody Święta Odzyskania Niepodległości w Tarnowie (FOTO)
access_time 2013-11-12 13:00:58
Światła Pamięci pod Grobem Nieznanego Żołnierza oraz Kabaretowa Noc Listopadowa – tak Tarnów świętował 95. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Dzień wcześniej odbył się tradycyjny Raut Niepodległościowy, na którym zbierano datki na rzecz Stowarzyszenia "Ich Lepsze Jutro".
Oficjalny program obchodów rozpoczął się 11 listopada w Bazylice Katedralnej mszą św. w intencji Ojczyzny. Następnie przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbyły się oficjalne uroczystości, a na zakończenie pod Teatrem im. L. Solskiego zebrani tarnowianie wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne, niepodległościowe i żołnierskie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele miast partnerskich Tarnowa, którzy jak co roku wzięli udział w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości. Do naszego miasta przyjechali goście z Tarnopola, Białej Cerkwi, Kiskoros oraz miasta i regionu Veszprem. W uroczystościach wzięli też udział młodzi Europejczycy, którzy Tarnów odwiedzili w ramach wymiany międzynarodowej Stowarzyszenia Projekt Tarnów. Obecni byli też przedstawiciele organizacji kombatanckich i patriotycznych, przedstawiciele różnych środowisk. Dzień wcześniej, 10 listopada, w Sali Lustrzanej odbył się Raut Niepodległościowy. Uroczyste spotkanie ludzi polityki, biznesu, sztuki, sportu i mediów w przeddzień Święta Niepodległości oprócz charakteru patriotycznego miało także wymowę społeczną. Dochód ze zbiórki został przekazany Stowarzyszeniu "Ich Lepsze Jutro". Ponadto tradycyjne wręczona została statuetka "Orły Niepodległości", którą otrzymali w tym roku Stanisława Wiatr Partyka i Zdzisław Szymanowski. W zeszłym roku statuetka trafiła do harcmistrza Jerzego Pertkiewicza (za zasługi żołnierskie wobec ojczyzny, wychowanie wielu pokoleń harcerzy i niesienie pomocy potrzebującym). W poprzednich latach otrzymali je: Barbara i Bronisław Wiatrowie ze stowarzyszenia Rodzin Legionistów Józefa Piłsudskiego (2011), Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich (2010 r.), Zbigniew Banaś ze Związku Żołnierzy AK koło w Tarnowie (2009 r.) oraz Polskie Towarzystwo Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Tarnowie (2008 r.). Raut Niepodległościowy jak zawsze był on doskonałą okazją do działań charytatywnych i wsparcia organizacji działających na rzecz osób chorych, upośledzonych i potrzebujących. W zeszłym roku zebrano 23 tys. zł, które wspomogły Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Tarnowie. W 2011 roku 20 tys. zł i 100 dolarów przeznaczono na budowę hospicjum stacjonarnego dla chorych na raka Via Spei. W 2010 roku pieniądze (ponad 27 tys. zł + 20 dolarów) powędrowały do Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego na rehabilitację domową chorych. Kwotę zebraną w 2009 roku (ponad 17 tys. zł) przekazano stowarzyszeniu na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych "Bądźmy Razem", które dofinansowało tworzenie świetlic, domów opieki i ośrodków wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. W 2008 roku zebrano blisko 8 tys. zł i 100 euro. Kwota ta wspomogła Polski Związek Głuchych, który zakupił wyposażenie sali integracji sensorycznej w tarnowskim Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu. Wesoło i telewizyjnie Wieczorem, 11 listopada, już po raz trzeci odbył się "Kabaretowa Noc Listopadowa". W Centrum Sztuki Mościce i na ekranach telewizorów pojawili się zarówno popularne, jak i dopiero zdobywające sławę kabarety, znani aktorzy i zdolni muzycy. Program emitowany był na żywo w TVP2. Scenariusz tegorocznej imprezy, którego autorem był jak zawsze Robert Górski z Kabaretu Moralnego Niepokoju, nawiązywał do sztuki filmowej, poruszając kwestie castingu, przygotowywania się do wielkiej roli, spotkań reżysera z aktorami czy problemów środowiska filmowców. W Tarnowie wystąpili: Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Ani Mru Mru, Kabaret Ciach, Kabaret PUK, Kabaret Chyba, Kabaret Nowaki, Kabaret Smile, Kabaret Na koniec świata, Michał Piela, mistrz świata w stepowaniu Tomasz Pałasz, poeta i piosenkarz Piotr Bukartyk oraz aktorzy Michał Piela i Wojciech Solarz. Organizatorami koncertu byli Impresariat "Zrób kabaret", Telewizja Polska, Urząd Miasta Tarnowa i Tarnowskie Centrum Kultury. Foto: Norbert Ziemirski Zobacz także:
  • Zebrano ponad 20 tys. zł
  • Komentarze...