Czy uważasz, że rondo przy ul. Lwowskiej powinno pozostać na stałe?