Placówki publiczne i Urzędy

Urząd Miasta Adres Kontakt
Urząd Miasta - Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Adres Kontakt
Urząd Miasta - Wydział Geodezji i Gospodarowania Nieruchomościami, Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Adres Kontakt
Powiatowy Urząd Pracy Adres Kontakt
Starostwo Powiatowe Adres Kontakt
Zarząd Komunikacji Miejskiej Adres Kontakt
Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie Adres Kontakt
Urząd Stanu Cywilnego Adres Kontakt
Urząd Miasta - Wydział Kultury Adres Kontakt
Drugi Urząd Skarbowy Adres Kontakt
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Placówka Zamiejscowa w Tarnowie. Terenowy punkt paszportowy Adres Kontakt
Miejski Rzecznik Konsumentów Adres Kontakt
Wojewódzki Urząd Pracy Adres Kontakt
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Agenda zamiejscowa Adres Kontakt
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Adres Kontakt
Sąd Okregowy w Tarnowie Adres Kontakt
Sąd Rejonowy w Tarnowie Adres Kontakt
Sąd Rejonowy w Bochni Adres Kontakt
Sąd Rejonowy w Brzesku Adres Kontakt
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej Adres Kontakt
Komisariat Policji Tarnów-Centrum Adres Kontakt
Komenda Miejska Policji Adres Kontakt
Komisariat Policji Tarnów-Zachód Adres Kontakt
Komisariat Policji Adres Kontakt
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Adres Kontakt
Państwowa Straż Pożarna - Komenda Miejska - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr. 2 Adres Kontakt
Straż Miejska Adres Kontakt
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Adres Kontakt