Grupa ekspertów opracuje strategię dla miasta (FOTO)
access_time 2014-02-27 12:30:32
W Tarnowie ogłoszono dziś zawiązanie think tanku "Tarnów 2030". Tworzy go 25 niezależnych ekspertów, których celem jest opracowanie strategii dla miasta. Inicjatorzy grupy podkreślają, że są strukturą apolityczną, nie związaną z żadną partią, a po przygotowaniu dokumentu (w maju-czerwcu) think tank zostanie rozwiązany.
"Nasz think tank powstał jako odpowiedź na bezprecedensową sytuację, w jakiej znalazło się nasze miasto w roku dwudziestopięciolecia odzyskania niepodległości. Deprecjacja wizerunku i marki miasta - niezależnie od ostatecznych decyzji prawnych -  może mieć długotrwały charakter, jeśli nie towarzyszyć jej będą decyzje wykraczające daleko poza rutynę działań władz samorządowych, instytucji oraz polityków." - czytamy na wstępie deklaracji, którą zaprezentowano dziś w Tarnowie. - Najważniejsze nasze zadanie to wciągnąć do wspólnej pracy wszystkich chętnych tarnowian, którzy nie chcą dłużej stać z boku. Nasza nazwa nawiązuje do roku 700-lecia lokacji Tarnowa. Jakie wtedy będzie nasze miasto? Kto będzie w nim mieszkał? Dlatego naszym głównym celem jest ukierunkowanie debaty w 2014 roku na merytoryczne, szczególnie ważne dla tarnowian tematy. Wiemy, że łatwo nie będzie, politycy prowadzić będą przecież swoje kampanie - mówi Andrzej Witek, prezes CenterMedu, jeden z inicjatorów przedsięwzięcia. "W naszym myśleniu odwołujemy do wszystkich aktywnych  tarnowian, którzy poszukują swojej drogi rozwojowej w mieście i chcieliby dołożyć swój głos w dyskusji o niedalekiej przyszłości Tarnowa. Proponujemy im forum, w którym ich głos wzmocni merytorycznie inicjatywę na rzecz sukces miasta – a wraz z nim mieszkańców w ciągu najbliższych lat. Każda planowana strategiczna zmiana w dowolnej organizacji nie ma szans powodzenia przy niezrozumieniu i braku akceptacji społecznej. Stąd naszą ambicją jest pobudzenia aktywności społeczeństwa Tarnowa. Nasza inicjatywa nie ma związku z żadną opcja polityczną, która zamierza startować w jesiennych wyborach samorządowych. Każdy z twórców think tanku może wszakże podejmować w tej sprawie swoje osobiste decyzje. Jej podstawą jest wzmocnienie szans tarnowian na dyskusję o podstawowych problemach miasta i jego dzielnic oraz wola aktywizacji mieszkańców dla działań ukierunkowanych na dobro wspólne." - czytamy w "deklaracji" grupy. Szczegóły znaleźć można na stronie www.tarnow2030.pl
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A