Budżet Obywatelski 2015 (WYNIKI)
access_time 2014-06-27 16:05:23
Znamy wyniki trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego. W zakończonym 11 czerwca głosowaniu mieszkańcy wybrali 15 inwestycji, które zostaną zrealizowane w 2015 roku.
Wybierać można było spośród 54 projektów. Frekwencja wyniosła prawie 36%, co oznacza, że swój głos oddało 34 590 tarnowian. – Padły rekordy rekordów. Skalę zainteresowania pokazuje chociażby to, że tym razem oddano o 10 tys. głosów więcej niż w poprzedniej edycji – mówi zastępca prezydenta Henryk Słomka-Narożański, który doceniając zaangażowanie mieszkańców, w przypadku Zespołu Szkół przy ul. Bandrowskiego, zdecydował o dołożeniu do inwestycji z budżetu miasta ponad 64 tysięcy złotych. Niestety pomimo szerokiej akcji informacyjnej 7481 głosów okazało się nieważnych. Jak wyjaśnia koordynator budżetu Łukasz Blacha, spowodowane było to m.in. głosowaniem na więcej niż jeden projekt (3560 głosów), brakiem lub błędem w numerze PESEL, brakiem kodu projektu, podpisu, adresu lub zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz głosowaniem przez osoby spoza Tarnowa i osoby niepełnoletnie (w przypadku głosów „papierowych”). Wszystkie wybrane w głosowaniu projekty zostaną wpisane do budżetu miasta na 2015 r. Kosztować będą 3,5 mln zł. – Generalnie widoczny jest progres w zadaniach oświatowych i rekreacyjnych – tego rodzaju inwestycji mieszkańcy zgłosili najwięcej, coraz mniej jest natomiast propozycji przedsięwzięć drogowych – podsumowuje zastępca prezydenta Henryk Słomka – Narożański. Co wybrali mieszkańcy? Najwięcej głosów, bo aż 2500, oddano na zadanie „Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1”. Na drugim miejscu z 1286 głosami znalazł się projekt „Modernizacja auli I LO”, a na trzecim „Bądź wsparciem w realizacji naszych pasji - modernizacja placu zabaw i świetlicy przy Przedszkolu Publicznym nr 20” (1107 głosów). Kolejne miejsca zajęły następujące propozycje:
 • „Utworzenie czterech międzyosiedlowych centrum aktywności senioralnej - Centrum, Północ, Wschód, Mościce” (1055 głosów),
 • „Remont i modernizacja łazienek w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4” (1016 głosów),
 • „Modernizacja i utworzenie strefy aktywnego wypoczynku Sportowy ogród dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat na terenie Przedszkola Publicznego nr 6” (989 głosów),
 • „Bezpiecznie poruszamy się przy Gimnazjum nr 4 - remont drogi wewnątrzszkolnej i pożarowej z wymianą bramy wjazdowej” (964 głosy),
 • „Remont i modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej na obiektach TOSiR przy ul. Wojska Polskiego” (929 głosów),
 • „Utworzenie międzypokoleniowego mini-parku rekreacyjnego Od przedszkola do seniora” przy Przedszkolu Publicznym nr 29 oraz kompleksowa wymiana wyposażenia i pomocy dydaktycznych w przedszkolu” (924 głosy),
 • „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Śliwkowej” (919 głosów),
 • „Remont infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 9” (919 głosów),
 • „Rozbudowa i modernizacja monitoringu oraz odnowienie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 15” (855 głosów),
 • „Remont nawierzchni boisk bitumicznych w Zespole Szkół Sportowych wraz z wykonaniem oświetlenia boiska ze sztuczną trawą” (790 głosów),
 • „Remont nawierzchni placów i chodników przy Szkole Podstawowej nr 8” (771),
 • „Wykonanie boisk do piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem i remontem ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6” (718 głosów). Wyniki szczegółowe kliknij TUTAJ.
 • Komentarze...
  testststs 10,2,9,1,A