Najlepsi absolwenci MWSE w Tarnowie nagrodzeni (FOTO)
access_time 2014-07-15 09:44:06
11 lipca br. kolejny rok akademicki zakończyła uroczysta Promocja Absolwentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Najlepsi Absolwenci otrzymali dyplomy z rąk Rektora w auli budynku Uczelni przy ul. Waryńskiego 14.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Uczelni, członkowie Rady Patronackiej MWSE w Tarnowie oraz licznie przybyli Goście, a także nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni Uczelni. Uroczystości przewodniczył J.M. Rektor prof. dr hab. Michał Woźniak. W swoim przemówieniu Kanclerz MWSE mgr Zofia Kozioł skierowała ciepłe słowa do tegorocznych absolwentów, składając im gratulacje z okazji osiągnięcia najlepszych wyników w nauce oraz życząc dalszych sukcesów. Pani Kanclerz zachęcała do kontynuowania nauki w murach Uczelni wskazując liczne atuty MWSE, jak chociażby fakt kształcenia na studiach II stopnia na kierunkach Zarządzanie oraz Pedagogika. Uzyskanie uprawnień do kształcenia na studiach uzupełniających magisterskich świadczy o wysokiej ocenie poziomu i wyników kształcenia przez Państwową Komisję Akredytacyjną. MWSE, w nadchodzącym roku akademickim, przygotowuje się do obchodów jubileuszu XX-lecia istnienia. Wyróżnienia w czasie uroczyści wręczone przez Dziekana Wydziału Zarządzania i Turystyki dr Jolantę Staniendę i Dziekana Wydziału Nauk Społecznych dr Renatę Smoleń, otrzymało:
  • 28 absolwentów studiów II stopnia na kierunku: Zarządzanie;
  • 7 absolwentów studiów I stopnia na kierunku: Zarządzanie;
  • 3 absolwentów studiów I stopnia na kierunku: Turystyka i Rekreacja,
  • 4 absolwentów studiów I stopnia na kierunku: Pedagogika oraz
  • 6 absolwentów studiów podyplomowych. W imieniu wyróżnionych absolwentów głos zabrała mgr Lidia Kiełbasa dziękując wszystkim pracownikom Uczelni za trud włożony w proces kształcenia kolejnych pokoleń studentów. Podczas uroczystości głos zabrał Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Maria Kanior, Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy MWSE w Tarnowie. Pani mgr Zofia Kozioł, Kanclerz MWSE odczytała okolicznościowy adres Urszuli Augustyn, Posłanki na Sejm RP.
  • Komentarze...
    testststs 10,2,9,1,A