Projekt budżetu - ostatnie zadanie "starej" władzy
access_time 2014-10-27 10:16:23
Najpóźniej na początku grudnia poznamy nazwisko nowego prezydenta, nieco wcześniej nazwiska nowych radnych. Obecnie rządzący Tarnowem muszą jednak, jeszcze przed oddaniem władzy, przygotować projekt budżetu miasta. Wstępnie zakładany jest on na poziomie ok. 600 mln zł, na inwestycje ma zostać wydane 90 mln zł.
- Przygotowujemy opracowanie, które będzie realizował już nowy prezydent. Wydatki zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej będą kontynuowane – mówi zastępca prezydenta Henryk Słomka-Narożański. Dochody miasta wyniosą około 600 milionów złotych, wydatki będą najprawdopodobniej nieco większe. Dokładna prognoza deficytu nie jest jeszcze znana. Znamy natomiast poziom wydatków inwestycyjnych w 2015 r. Na ten cel ma zostać wydanych ok. 90 mln zł. Najważniejsze zadania realizowane w tym zakresie to m.in. centra aktywnego wypoczynku np. na Górze św. Marcina, wielopoziomowy parking przy dworcu PKP, termomodernizacja kolejnych budynków użyteczności publicznej, zagospodarowanie Wątoku wraz z systemem zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej. – Ważna będzie także budowa monitoringu wizyjnego wraz z systemem identyfikacji kibiców na Stadionie Miejskim w Mościcach, wykonanie dokumentacji połączenia ulicy Tuchowskiej z Aleją Tarnowskich, dokończenie modernizacji Miejskiego Domu Sportu, czy przygotowanie dokumentacji na przebudowę będącego w kiepskim stanie technicznym mostu przy ul. Narutowicza obok Starego Cmentarza – wylicza zastępca prezydenta. Planowane są również m.in. wykonanie odwodnienia cmentarza komunalnego w Klikowej i pomoc finansowa dla Szpitala Miejskiego im. E. Szczeklika w Tarnowie. Realizowane będą ponadto zadania wynikające z Budżetu Obywatelskiego m.in. remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Norwida, auli w I Liceum Ogólnokształcącym czy łazienek z Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4. Prace nad projektem budżetu muszą się zakończyć do połowy listopada. Po tym terminie będą go analizować radni.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A