Dodatkowa komunikacja miejska w rejonie cmentarzy 1 listopada
access_time 2014-10-31 10:02:36
TOK uruchamia w tym czasie dodatkowe linie okolicznościowe (specjalne) C1, C2, C3, C4, C5 oraz C6 do cmentarzy w Krzyżu, w Mościcach i w Klikowej oraz dodatkowe kursy na linii nr 9. Ponadto, w związku ze zmianą organizacji ruchu w sąsiedztwie cmentarzy, ulegają zmianie trasy niektórych linii komunikacji miejskiej.
Linia okolicznościowa (specjalna) „C1” Szkotnik – Krzyska cmentarz Wszystkie dodatkowe autobusy do cmentarza w Krzyżu będą kursować z ul. Szkotnik przez al. Solidarności, ulice Mickiewicza i Goldhammera do cmentarza w Krzyżu. W kierunku do cmentarza można będzie wsiadać do autobusów linii „C1” na wszystkich przystankach od ulicy Szkotnik do przystanku Fatimskiej-kościół, dalej autobusy nie będą się zatrzymywać. W drodze powrotnej (przez ul. Krzyską, al. M. B. Fatimskiej, Mickiewicza i al. Solidarności) autobusy będą się zatrzymywać na wszystkich przystankach. Pierwszy autobus z ul. Szkotnik odjedzie o godz. 7.00, ostatni autobus z przystanku Krzyska-cmentarz odjedzie o godz. 18.44. Na przystankach umieszczone zostaną szczegółowe rozkłady jazdy linii „C1”. Częstotliwość kursów w godzinach przewidywanego największego ruchu pasażerskiego – co 6 minut a w pozostałym czasie co 12 – 18 minut. Zobacz przebieg trasy linii C1. Odjazdy autobusów linii C1 z przystanków krańcowych:
 • Odjazdy linii C1 z ul. Szkotnik: 07:00 07:18 07:36 07:54 08:12 08:24 08:36 08:48 09:00 09:12 09:24 09:36 09:48 10:00 10:06 10:12 10:18 10:24 10:30 10:36 10:42 10:48 10:54 11:00 11:06 11:12 11:18 11:24 11:30 11:36 11:42 11:48 11:54 12:00 12:06 12:12 12:18 12:24 12:30 12:36 12:42 12:48 12:54 13:00 13:06 13:12 13:18 13:24 13:30 13:36 13:42 13:48 13:54 14:00 14:06 14:12 14:18 14:24 14:30 14:36 14:42 14:48 14:54 15:00 15:06 15:12 15:18 15:24 15:30 15:36 15:42 15:54 16:06 16:18 16:30 16:42 16:54 17:06 17:18 17:30 17:48 18:06 18:24
 • Odjazdy linii C1 z przystanku Krzyska Cmentarz: 07:20 07:38 07:56 08:14 08:32 08:44 08:56 09:08 09:20 09:32 09:44 09:56 10:08 10:20 10:26 10:32 10:38 10:44 10:50 10:56 11:02 11:08 11:14 11:20 11:26 11:32 11:38 11:44 11:50 11:56 12:02 12:08 12:14 12:20 12:26 12:32 12:38 12:44 12:50 12:56 13:02 13:08 13:14 13:20 13:26 13:32 13:38 13:44 13:50 13:56 14:02 14:08 14:14 14:20 14:26 14:32 14:38 14:44 14:50 14:56 15:02 15:08 15:14 15:20 15:26 15:32 15:38 15:44 15:50 15:56 16:02 16:14 16:26 16:38 16:50 17:02 17:14 17:26 17:38 17:50 18:08 18:26 18:44 Linia okolicznościowa (specjalna) „C2” Sikorskiego – Mościce Cmentarz Wszystkie dodatkowe autobusy do cmentarza w Mościcach będą kursować z ul. Sikorskiego przez ul. Krakowską, Czerwoną, Sienkiewicza, Zaciszną do przystanku końcowego Czarna Droga – Cmentarz w sąsiedztwie wejścia do cmentarza w Mościcach. W kierunku do cmentarza można będzie wsiadać do autobusów linii „C2” na wszystkich przystankach . W drodze powrotnej (ulicami: Czarna Droga, Brzozowa, Czerwona, Krakowska, Pułaskiego, Mościckiego, Sikorskiego) do ul. Sikorskiego autobusy również będą się zatrzymywać na wszystkich przystankach. Pierwszy autobus z ul. Sikorskiego odjedzie o godz. 7.00, ostatni autobus z przystanku Zaciszna-cmentarz odjedzie o godz. 18.25. Na przystankach umieszczone zostaną szczegółowe rozkłady jazdy linii specjalnej „C2”. Częstotliwość kursów w godzinach przewidywanego największego ruchu pasażerskiego – co 12 minut a w pozostałych przedziałach czasu co 18 minut. Zobacz przebieg trasy linii C2. Odjazdy autobusów linii C2 z przystanków krańcowych:
 • Odjazdy linii C2 z ul. Sikorskiego: 07:00 07:18 07:36 07:54 08:06 08:18 08:30 08:42 08:54 09:06 09:18 09:30 09:42 09:54 10:06 10:18 10:30 10:42 10:54 11:06 11:18 11:30 11:42 11:54 12:06 12:18 12:30 12:42 12:54 13:06 13:18 13:30 13:42 13:54 14:06 14:18 14:30 14:42 14:54 15:06 15:18 15:30 15:42 15:54 16:06 16:18 16:30 16:42 16:54 17:06 17:24 17:42 18:00
 • Odjazdy linii C2 z przystanku Czarna Droga - Cmentarz: 07:25 07:43 08:01 08:19 08:31 08:43 08:55 09:07 09:19 09:31 09:43 09:55 10:07 10:19 10:31 10:43 10:55 Tarnów, Czarna Droga 06 - Cmentarz 11:07 11:19 11:31 11:43 11:55 12:07 12:19 12:31 12:43 12:55 13:07 13:19 13:31 13:43 13:55 14:07 14:19 14:31 14:43 14:55 Tarnów, Czarna Droga 06 - Cmentarz 15:07 15:19 15:31 15:43 15:55 16:07 16:19 16:31 16:43 16:55 17:07 17:19 17:31 17:49 18:07 18:25 Linia okolicznościowa (specjalna) „C3” Os. Jasna II – Klikowa Cmentarz Dodatkowe autobusy do cmentarza w Klikowej będą kursowały z Os. Jasna II ulicami Wojska Polskiego, Starodąbrowską, Słoneczną, al. M. B. Fatimskiej Mickiewicza, al. Solidarności i Klikowską, powrót tą samą trasą. Na trasie przejazdu linii C3 obowiązują wszystkie przystanki. Rozkład jazdy linii C3 przewiduje wykonanie 19 kursów od godz. 8:21 do 17:51, na przystankach będą umieszczone szczegółowe rozkłady jazdy linii C3. Zobacz przebieg trasy linii C3. Odjazdy autobusów linii C3 z przystanków krańcowych:
 • Odjazdy linii C3 z Os. Jasna II: 08:21 08:41 09:21 09:41 10:21 10:41 11:21 11:41 12:21 12:41 13:21 13:41 14:21 14:41 15:21 15:41 16:21 16:41 17:21
 • Odjazdy linii C3 z przystanku Klikowa - Cmentarz: 08:51 09:11 09:51 10:11 10:51 11:11 11:51 12:11 12:51 13:11 13:51 14:11 14:51 15:11 15:51 16:11 16:51 17:11 17:51 Linia okolicznościowa (specjalna) „C4” al. Jana Pawła II – Krzyska Cmentarz Dodatkowy autobus do cmentarza w Krzyżu będzie kursował z Al. Jana Pawła II przez ul. Słoneczną, al. M. B. Fatimskiej oraz ul. Krzyską, powrót tą samą trasą. Przy dojeździe do cmentarza autobus zatrzymywał się będzie na wszystkich przystankach z wyjątkiem przystanków Fatimskiej – Szpitalna oraz Krzyska – Baraki. W trasie powrotnej obowiązują wszystkie przystanki na trasie przejazdu. Rozkład jazdy linii C4 przewiduje wykonanie 12 kursów od 8:40 do 17:02, na przystankach będą umieszczone szczegółowe rozkłady jazdy linii C4. Zobacz przebieg trasy linii C4. Odjazdy autobusów linii C4 z przystanków krańcowych:
 • Odjazdy linii C4 z przystanku al. Jana Pawła II – Os. Westerplatte: 08:40 09:20 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:40 15:20 16:05 16:50
 • Odjazdy linii C4 z przystanku Krzyska - Cmentarz: 08:57 09:37 10:37 11:17 11:57 12:37 13:17 13:57 14:57 15:37 16:27 17:07 Linia okolicznościowa (specjalna) „C5” al. Jana Pawła II – Klikowa Cmentarz Dodatkowy autobus do cmentarza w Klikowej będzie kursował z Al. Jana Pawła II przez ul. Słoneczną, al. M. B. Fatimskiej, Mickiewicza, al. Solidarności i Klikowską, powrót tą samą trasą. Na trasie przejazdu linii C5 obowiązują wszystkie przystanki. Rozkład jazdy linii C5 przewiduje wykonanie 5 kursów od 11:04 do 15:31, na przystankach będą umieszczone szczegółowe rozkłady jazdy linii C5. Zobacz przebieg trasy linii C5. Linia okolicznościowa (specjalna) „C6” Mościce – Mościce Cmentarz Dodatkowy autobus do cmentarza w Mościcach będzie kursował z placu manewrowego w Mościcach przez ul. Czerwonych Klonów, Zbylitowską i Czarna Droga do przystanku końcowego Zaciszna – Cmentarz. Powrót od ul. Zacisznej ulicami Sienkiewicza, Zbylitowską i Czerwonych Klonów do przystanku końcowego Mościce – Plac. Na trasie przejazdu linii C6 obowiązują wszystkie przystanki (za wyjątkiem przystanku Zbylitowska – Kościół). Rozkład jazdy linii C6 przewiduje wykonanie 32 kursów. Pierwszy autobus z Mościc odjedzie o godz. 7.20, ostatni autobus z przystanku Zaciszna-cmentarz odjedzie o godz. 18.00. Na przystankach umieszczone zostaną szczegółowe rozkłady jazdy linii specjalnej „C6”. Linia C6 kursować będzie z częstotliwością co 20 minut.Zobacz przebieg trasy linii C6. Odjazdy autobusów linii C6 z przystanków krańcowych:
 • Odjazdy linii C6 z przystanku al. Mościce - Plac: 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40
 • Odjazdy linii C6 z przystanku Zaciszna - Cmentarz: 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 Ceny biletów i uprawnienia do ulg na liniach okolicznościowych (specjalnych) w dniu 1 listopada 2014 W autobusach obsługujących linie C1, C2, C3, C4, C5 i C6 obowiązują takie same ceny biletów oraz takie same uprawnienia do ulgowych bezpłatnych przejazdów jak na wszystkich pozostałych liniach komunikacji miejskiej w Tarnowie. Bilety o nominałach 3.00 zł bilet normalny, 2.00 zł. bilet ulgowy lokalny oraz 1.50 zł. bilet ulgowy ustawowy będzie można zakupić w dniu 1 listopada w dodatkowych kasach na przystankach: Sikorskiego, Szkotnik oraz Goldhammera PWSZ. Jak co roku będą honorowane bilety zakupione we wszystkich innych dostępnych punktach sprzedaży. Pozostałe linie komunikacyjne w dniu 1 listopada 2014 r. Wszystkie linie będą kursować według rozkładów jazdy na dni świąteczne. Na linii nr 9 w przewidywanych okresach wzmożonego uchu pasażerskiego zostaną wykonane dodatkowe kursy. Ze względu na zmianę organizacji ruchu, na liniach 6, 12, 14, 206 i 224 będą zmienione trasy przejazdu:
 • Linie nr 6 i 206 w kierunku Krzyża będą kursować ulicami Nowodąbrowską i Jaracza, trasy powrotne tych linii bez zmian.
 • Linia nr „12” w kursach wykonywanych do Mościc autobusy będą kursować przez ul. Norwida i Sienkiewicza z pominięciem ulicy Zacisznej, w kierunku z Mościc al. Jana Pawła II trasa linii „12” nie ulega zmianie.
 • Linia nr „14” z Os. Zbylitowska Góra w kierunku Mościc i Os. Jasna II będzie kursować przez ul. Norwida i Sienkiewicza z pominięciem ulicy Zacisznej. W kierunku z Os. Jasna II na Os. Zbylitowska Góra trasa linii „14” nie będzie przebiegać ulicą Nowy Świat tylko al. Solidarności i Krasińskiego, zmiana ta wynika z obsługi linii w dniu 1 listopada 2014 autobusami o dużej pojemności.
 • Linia nr „224” z Mościc w kierunku Zbylitowskiej Góry i Zgłobic w związku ze zmianą organizacji ruchu, będzie kursować ulicą Zbylitowską z pominięciem przejazdu ulicami Sienkiewicza, Zaciszna i Czarna Droga, trasa w kierunku Mościc nie ulega zmianie.
 • Komentarze...