Skoro idzie zima, to robią ścieżki rowerowe...
access_time 2014-10-28 09:24:42
Trwa przebudowa trasy rowerowej pomiędzy zachodnią granicą Tarnowa a ulicą Słoneczną. Magistrat wyda na ten cel w tym roku 300 tysięcy złotych. Inwestycje w ścieżki rowerowe są potrzebne, szkoda tylko, że są one realizowane tuż przed nadejściem zimy.
Na odcinku biegnącym od granicy miasta przy ul. Witosa poprzez centrum do skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Słoneczną porządkowane jest istniejące oznakowanie pionowe i poziome oraz "poprawiana funkcjonalności trasy". – Chodzi nam m.in. o remonty nawierzchni, obniżenie krawężników na skrzyżowaniach z ulicami miejskimi oraz uprzątnięcie ścieżki i jej otoczenia – tłumaczy zastępca prezydenta Henryk Słomka-Narożański. CO JUŻ ZROBIONO?
 • na odcinku od skrzyżowania Czerwonych Klonów do Kwiatkowskiego – wymalowano symbole rowerów po obu stronach ulicy oraz wymieniono/uzupełniono oznakowanie pionowe,
 • na dalszym odcinku (przejazd przez most na Białej) wykonano symbole po stronie południowej,
 • na całej długości ul. Mościckiego aż do ul Hodowlanej wykonano oznakowanie poziome na całości tego odcinka. Znaki pionowe zostaną wstawione w najbliższym czasie,
 • na odcinku od ul. Hodowlanej do ul. Chyszowskiej nas razie pomalowano jedynie prawostronną część ścieżki, ponieważ jej lewa strona wymaga poszerzenia
 • na ul. Mościckiego (od łącznika Szujskiego/Mościckiego) oczyszczono ścieżkę z liści, piasku i innych zanieczyszczeń. Roboty malarskie rozpoczną się, jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne,
 • na odcinku od Pułaskiego do Klikowskiej i dalej do ul. Szkotnik wykonano malowanie symboli. Na montaż czekają znaki pionowe,
 • na ul. Szkotnik od restauracji Mc Donald’s do ronda na skrzyżowaniu Klikowska/Słowackiego wykonano symbole,
 • na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Nowy Świat na razie nie prowadzono żadnych prac, gdyż konieczne jest tu wykonanie poszerzenia istniejącego ciągu,
 • na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Piłsudskiego wykonano symbole. Oznakowanie pionowe będzie wymienione w najbliższym czasie,
 • na ul. Sitki na razie nie prowadzono żadnych prac, gdyż na tym odcinku konieczne jest poszerzenie istniejącej ścieżki,
 • na odcinku od ul. Słonecznej (od baru Frazes) do ul. Leśnej wykonano symbole, a obecnie uzupełniane są znaki pionowe,
 • na ścieżce wzdłuż ul. Słonecznej trwają prace brukarskie. Do tej pory na wszystkie poprawki wydano 115 tys. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.
 • Komentarze...