MPEC dogadał się ze spółdzielniami w sprawie "centralnej ciepłej wody"
access_time 2014-12-16 09:56:57
Niewygodne, a nawet groźne "junkersy" znikną z tysięcy mieszkań w Tarnowie. Doprowadzenie do kolejnych mieszkań tzw. "centralnej ciepłej wody" zakłada porozumienie podpisane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z największymi spółdzielniami w Tarnowie.
MPEC Tarnów realizuje Program „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo”, którego głównym celem jest podniesienie komfortu i poprawa bezpieczeństwa przygotowania ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców miasta Tarnowa. Polega on na budowie modułów węzłów cieplnych na potrzeby dostaw centralnej ciepłej wody i instalacji wewnętrznej centralnej ciepłej wody w budynkach mieszkalnych, do których jest dostarczane ciepło systemowe na potrzeby centralnego ogrzewania, natomiast ciepła woda przygotowywana jest przy pomocy indywidualnych podgrzewaczy wody. Od 2007 roku do Programu przyłączone zostały 74 wielorodzinne budynki w Tarnowie. W blokach tych Spółka wykonała rozbudowę węzłów cieplnych i wybudowała instalację wewnętrzną centralnej ciepłej wody, doprowadzając ją do 4650 mieszkań (14 000 tarnowian). Komfort, bezpieczeństwo i niższe rachunki za podgrzanie wody – to zdaniem odbiorców najważniejsze zalety centralnej ciepłej wody. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców Tarnowa instalacją centralnej ciepłej wody w budynkach, zarząd MPEC Tarnów oraz zarządy tarnowskich spółdzielni mieszkaniowych (Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaskółka”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mościce”, Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa) i Miejskiego Zarządu Budynków podpisały porozumienie o współpracy w zakresie realizacji Programu „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo”. Porozumienie określa, iż do 2020 roku Program CCW zostanie zrealizowany w 240 budynkach mieszkalnych w Tarnowie, do których ciepło systemowe jest już dostarczane na potrzeby centralnego ogrzewania. W latach 2015-2017 do Programu planowane jest przyłączenie 155 budynków, w latach 2018-2019 pozostałych obiektów, w tym budynków wielorodzinnych w Mościcach. W wyniku realizacji Programu w latach 2015-2019 z centralnej ciepłej wody będzie korzystać kolejnych 20 000 tarnowian. Warunkiem doprowadzenia centralnej ciepłej wody do 74 budynków (spośród w/w 240) jest likwidacja wymiennikowni grupowych (m.in. przy ul. Szpitalnej, ul. Siennej, ul. Wiejskiej, ul. Wieniawskiego) i budowa węzłów indywidualnego działania w każdym budynku. Spółka złożyła projekt o uzyskanie na ten cel dotacji z Unii Europejskiej. Dzięki realizacji Programu „Centralna Ciepła Woda – komfort i bezpieczeństwo” we wszystkich budynkach wielorodzinnych w Tarnowie podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej powinno zostać wyeliminowane ryzyko zatruć tlenkiem węgla, rozwiązany zostanie także problem niedrożnych, wymagających kosztownych modernizacji przewodów kominowych. Programem objętych jest łącznie 34 000 mieszkańców Tarnowa.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A