Uwaga kierowcy! Kolejne zmiany na Krakowskiej!
access_time 2014-11-12 08:48:10
12 listopada (środa) przy remontowanym wiadukcie kolejowym nastąpią zmiany w organizacji ruchu związane z przebudową sieci infrastruktury technicznej. W tym samym dniu na odcinku pomiędzy ul. Krasińskiego i ul. Targową rozpoczną się roboty związane z naprawą nawierzchni.
Przy wiadukcie zakończona zostanie budowa komory wodociągowej po południowej stronie i rozpoczęta budowa kolejnej komory na północnej jezdni ulicy Krakowskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Kochanowskiego (patrz mapka). - Przejścia dla pieszych pozostaną bez zmian. Poruszać się będzie można chodnikiem po stronie południowej (po stronie dworca). Poniżej w załączeniu szkic, na którym kreskowaniem w kolorze czerwonym zaznaczono powierzchnie wyłączone z ruchu i strzałkami wskazano planowane kierunki ruchu pojazdów - mówi kierownik Referatu Inżynierii Ruchu Drogowego UMT Jacek Kupiec. Ponadto, pomiędzy ul. Krasińskiego i ul. Targową nastąpi odcinkowe zwężenie ulicy w miejscach realizacji prac oraz ograniczeniu ulegnie postój w bezpośredniej bliskości prowadzonych robót. - Kierowcy proszeni są o nie parkowanie w miejscach utrudniających przejazd lub zabronionych znakami. Prosimy o ostrożność i dostosowanie się do obowiązującego oznakowania – kończy Kupiec.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A