Krzysztof Nowak lokalnym pełnomocnikiem ruchu NowoczesnaPL
access_time 2015-06-19 07:18:10
Były radny miejski PO, a ostatnio kandydat na radnego Stowarzyszenia Tarnowianie został tarnowskim pełnomocnikiem tworzonego właśnie w Polsce ruchu skupionego wokół ekonomisty, Ryszarda Petru.
Ruch obywatelski NowoczesnaPL skupiony wokół Ryszarda Petru uważa, że Polacy chcą kraju nowoczesnego, sprawiedliwego, dającej nadzieje i szanse. Młodzi – chcą perspektywy na lepsze jutro, szansy na osobisty rozwój i dobrej pracy w swoim kraju. Przedsiębiorcy – przejrzystych i przyjaznych warunków gry. POLSKIE rodziny – usług publicznych na wysokim poziomie i wyższej jakości życia. Osoby starsze – dobrego systemu opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa na co dzień. Program i działania nowego ruchu mają zapewnić realizację tych celów. Ryszard Petru, twórca NowoczesnaPL powołał Krzysztofa Nowaka na koordynatora regionu tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, dąbrowskiego, wielickiego i proszowickiego. Krzysztof Nowak ma 41 lat, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Menedżer wysokiego szczebla i finansista oświaty samorządowej. Autor wielu audytów i raportów nt. finansów oświaty. Pomysłodawca i zarządca kolejnych projektów edukacyjnych: Tarnowskiej Bursy Szkolnej i Regionalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Woli Rzędzińskiej. Żonaty, syn Oskar. Zadaniem Krzysztofa Nowaka jest budowa struktur NowoczesnaPL w miastach i powiatach: Tarnów, Bochnia, Brzesko, Dąbrowa Tarnowska, Wieliczka, Proszowice oraz współudział w tworzeniu programu.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A