Zmiany w komunikacji miejskiej na okres wakacji
access_time 2015-06-29 09:17:56
Podobnie jak w ubiegłych latach, w typowo wakacyjnych miesiącach tj. w lipcu i sierpniu zostaną uruchomione dodatkowe kursy na linii nr 31 do basenu pod Górą Św. Marcina, a także linia nocna „N”.
Na kilku liniach komunikacji miejskiej nie będą obsługiwane kursy wyszczególnione w rozkładach jazdy z oznaczeniem „W-nie kursuje w okresie wakacji”. Takie kursy zawieszane na okres wakacji występują w rozkładach jazdy linii nr 5, 6, 33, 206, 208, 210, 224, 225 i 239. Dodatkowo od dnia 1 lipca 2015 r. zostaną wprowadzone zmiany w rozkładach jazdy linii nr 0, 1, 3, 9, 12, 24, 31, 206 i 224. Zmiany rozkładów jazdy obowiązujące od 1 lipca 2015 r. Linia nocna „N” Pierwsze kursy na linii N będą wykonane w nocy z 3 na 4 lipca b.r. Linia będzie kursować podobnie jak w latach ubiegłych w noce po każdym piątku, sobocie i niedzieli. Ostatni raz linia N będzie kursować w nocy z 30 na 31 sierpnia 2015 r. Linie nr 0, 1, 9 i 31 Na linii nr 31 w dni słoneczne przy temperaturze powietrza minimum 22 ºC od dnia 1 lipca b.r. będą wykonywane dodatkowe kursy z Al. Jana Pawła II pod Górę Św. Marcina. Z kolei na liniach nr 0, 1 i 9 w związku ze zmniejszonymi potokami pasażerskimi podczas wakacji nastąpi nieznaczne ograniczenie ilości kursów, po wakacjach na tych liniach będą przywrócone obecnie obowiązujące rozkłady jazdy. Linia nr 3 Zmiana rozkładu jazdy linii nr 3 dotyczy rozkładu jazdy na soboty i dni świąteczne. Na wniosek Gminy Lisia Góra, w soboty i dni świąteczne trzy kursy tej linii będą dodatkowo wykonywane z Os.Jasna II przez ul. Klikowską, Niedomicką do Łukowej i Kobierzyna. Linia nr 12 Zmiana rozkładu jazdy linii nr 12 polega na modyfikacji trasy linii w kursach wykonywanych z przystanku początkowego przy ul. Ablewicza. Każdy kurs linii nr 12 wykonywany z ul. Ablewicza będzie wykonywany z wjazdem na przystanek Al. Jana Pawła – Os. Westerplatte. Z uwagi na to, że dokonana zmiana powoduje wydłużenie czasu przejazdu kursu, zaistniała konieczność dokonania przesunięć czasu odjazdów niektórych kursów. Zmiana trasy linii nr 12 została dokonana jako realizacja wniosku zgłoszonego na sesji Rady Miejskiej w Tarnowie. Linia nr 24 Zmiana rozkładu jazdy linii nr 24 została dokonana na wniosek pasażerów i ma na celu dostosowanie czasów kursowania autobusu do systemu zmianowego w Zakładach Roleski. Zmiana rozkładu jazdy była opiniowana z zainteresowanymi Radami Osiedli. Linia nr 206 Zmiana rozkładu jazdy linii nr 206 została dokonana z uwagi na remont drogi gminnej na Kolonię Pawęzowską. Nowy rozkład jazdy przewiduje wykonanie kursów bez wjazdu na Kolonię Pawęzowską. Po zakończeniu remontu drogi, zostanie ponownie dokonana zmiana rozkładu jazdy linii 206 według kształtu zaproponowanego przez Urząd Gminy Lisia Góra. Linia nr 224 Zmiana rozkładu jazdy linii nr 224 dotyczy w szczególności dni roboczych i polega na przesunięciu odjazdów niektórych kursów o 5 do 10 minut w celu zapewnienia dłuższych postojów autobusów na krańcowych przystankach i tym samym zagwarantowaniu punktualności odjazdów z tych przystanków. Dodatkowo w każdy typ dnia trasa kursu wykonywanego o godz. 23:30 z Mościc została wydłużona z ul. Szkotnik na Os. Jasna co ma na celu umożliwienie pracownikom Zakładów Roleski dojazdu na osiedla po zakończeniu pracy na II zmianie.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A