Panel ekspercki "Tarnów i region w podziale terytorialnym kraju"
access_time 2015-06-29 13:47:01
Dzisiaj (poniedziałek) o godz. 16, w auli Starostwa Powiatowego odbędzie się Panel Ekspertów pt. „Tarnów i region nad Dunajcem w podziale terytorialnym kraju - doświadczenia i perspektywy”. Wydarzeniu patronuje Starosta Powiatu Tarnowskiego i Niezależny Miesięcznik Regionalny „Tarnów.in”.
Organizatorem imprezy jest Klub Obywatelski PTG „Sokół – Świat Pracy”, jak mówi prezes Klubu Andrzej Olejnik – „ praprzyczyną degradacji byłych miast wojewódzkich jest zmiana podziału administracyjnego Polski. Była to decyzja polityczna, która - jak zapewniano – miała być pozbawiona negatywnych konsekwencji ”. Klub Obywatelski z troską zauważa, że elity lokalnej władzy generalnie nie wskazują na tę właśnie przyczynę kryzysu i zapaści naszego miasta i regionu. Krzysztof Jasiewicz sekretarz Klubu Obywatelskiego stwierdza, że najwyższy czas policzyć straty i zastanowić się nad realnymi możliwościami wyjścia z tej zapaści, w ramach ewentualnej reorganizacji terytorialnej w skali całego kraju”. Głównym celem panelu jest przedstawienie wpływu podziałów administracyjnych na rozwój regionów, refleksja nad argumentami za i przeciw ewentualnym zmianom obecnego podziału Polski na województwa i wreszcie próba zaproponowania konkretnych rozwiązań w tym zakresie dla kraju i dla Tarnowa. W tematykę panelu wprowadzą uczestników: mgr Jacek Żołądź, politolog i publicysta oraz ks. dr Ryszard Banach, teolog i historyk, wykładowca Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie . Następnie odbędzie się główna część panelu – którą poprowadzi mgr Jacek Żołądź – wystąpienia zaproszonych, znanych w kraju ekspertów z tej dziedziny. Będą to w kolejności: prof. zw. dr hab. Andrzej Miszczuk – geograf, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; prof. dr hab. Dariusz Sokołowski – geograf, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr Łukasz Zaborowski – geograf, ekspert Instytutu Sobieskiego w Warszawie, sekretarz Radomskiego Towarzystwa Naukowego. Po wystąpieniach ekspertów i wymianie zdań między nimi przewidziane jest zadawanie pytań z sali oraz dyskusja. Ze względu na to, że ilość miejsc w auli Starostwa Powiatowego jest mocno ograniczona uruchomiony został adres poczty elektronicznej debatytarnowskie@intarnet.pl gdzie będzie można w miarę skromnych możliwości uzyskać zaproszenie na panel. Dla wszystkich zaś dostępna będzie transmisja na żywo, na stronie internetowej firmy ZETO S.A., do której link podamy w najbliższym czasie. Początek transmisji w poniedziałek 29 czerwca od godz. 16.00. Panel Ekspertów pt. „Tarnów i region nad Dunajcem w podziale terytorialnym kraju - doświadczenia i perspektywy” pod patronatem Starosty Powiatu Tarnowskiego organizator: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół - Świat Pracy” w Tarnowie termin: 29 czerwca (poniedziałek) 2015 r. w godz. 16:00-20:00 miejsce: aula Starostwa Powiatowego w Tarnowie, ul. Narutowicza 38 16:00 – Prezes ANDRZEJ OLEJNIK – Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół - Świat Pracy” w Tarnowie – Powitanie CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA – HISTORIA 16:10 – Mgr JACEK ŻOŁĄDŹ – Tarnów jako ośrodek o znaczeniu regionalnym w perspektywie historycznej 16:30 – Ks. Dr RYSZARD BANACH (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie) – Wpływ ustanowienia Tarnowa w 1786 r. stolicą diecezji rzymskokatolickiej na jego status w administracji państwowej CZĘŚĆ GŁÓWNA – KONCEPCJE I PRAKTYKA 17:00 – Prof. zw. dr hab. ANDRZEJ MISZCZUK (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) - Czy i jaka reforma podziału administracyjnego Polski jest potrzebna? 17:30 – Prof. dr hab. DARIUSZ SOKOŁOWSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Wybrane koncepcje zmian podziału administracyjnego na szczeblu województw 18:00 – Dr ŁUKASZ ZABOROWSKI (Instytut Sobieskiego, Radomskie Towarzystwo Naukowe) – Podział kraju na szczeblu województw - analiza krytyczna i możliwości korekty PRZERWA 18:30 – 18:50 CZĘŚĆ INTERAKTYWNA 18:50 – ok. 20:00 – Pytania do panelistów, dyskusja ok. 20:00 – Prezes ANDRZEJ OLEJNIK – PTG „Sokół - Świat Pracy” w Tarnowie – Słowo na zakończenie lub prof. Włodzimierz Bernacki - PODSUMOWANIE
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A