Jak głosować? Krótki poradnik wyborcy
access_time 2014-11-14 09:35:36
Mieszkańcy Tarnowa (i innych miast na prawach powiatu) dostaną trzy karty do głosowania. Na pierwszej (białej) wybierać będziemy radnych miejskich, na drugiej (niebieskiej) radnych sejmiku wojewódzkiego a na ostatniej (różowej) prezydenta miasta.
Podczas wyborów samorządowych większość wyborców oddawać będzie cztery głosy: w głosowaniu na radnych gminy, powiatu i sejmiku województwa oraz na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Inaczej będą głosować mieszkańcy miast na prawach powiatu (czyli Tarnowa) oraz w Warszawie. Ci pierwsi będą wybierać radnych miasta (spośród 340 kandydatów), sejmiku województwa (spośród 97 kandydatów) i prezydenta miasta (spośród sześciu kandydatów). Głosy oddawać będziemy na różnych kartach. Głosowanie do rady gminy na białej, rady powiatu na żółtej, sejmiku województwa na niebieskiej, wójta, burmistrza lub prezydenta na różowej. W Tarnowie uprawnionych do głosowania jest ponad 92 tysiące 500 osób. Miasto podzielono na cztery okręgi wyborcze. Pracować będą 74 obwodowe komisje wyborcze, w tym 7 odrębnych zlokalizowanych w zakładach karnych, domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, czy szpitalach. Komisje wyborcze działać będą dokładnie w tych samych miejscach co podczas niedawnych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Czynne prawo wyborcze, czyli możliwość głosowania ma każdy, kto ukończył 18 rok życia i nie jest pozbawiony praw publicznych. Może to być także obcokrajowiec będący obywatelem Unii Europejskiej - musi on jednak na stałe mieszkać w Polsce na terenie danej gminy. Warunkiem jest znajdowanie się w prowadzonym przez gminę spisie wyborców. W listopadowych wyborach prawo głosu ma ponad 30 milionów osób. Wybory samorządowe są jedynymi, podczas których nie ma możliwości głosowania poza miejscem zameldowania, dopisując się do listy wyborców np. w innym mieście. Nie można także wziąć udziału w wyborach przebywając za granicą. Niepełnosprawni, ale także osoby powyżej 75 roku życia mogą głosować przez pełnomocnika. W tym celu również należy poinformować wójta, burmistrza lub prezydenta. Ostatnim możliwym terminem, kiedy możemy to zrobić jest 9 listopada br. Lokale wyborcze otwarte będą w niedzielę od 7 do 21. Dodatkowo uruchomiono specjalny, bezpłatny transport dla wszystkich potrzebujących. Wystarczy w dniu wyborów zadzwonić do Urzędu Miasta pod numer 14 688 27 09 lub 14 866 27 10. Siedzibę Miejskiego Biura Wyborczego zlokalizowano w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4. Sprawdź koniecznie Tu znajdziesz wszystkie potrzebne informacje (granice okręgów, siedziby obwodowych komisji wyborczych, nazwiska kandydatów
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A