Wyborcza powtórka pod koniec marca?
access_time 2015-01-19 09:18:17
Znany jest już prawdopodobny termin ponownych wyborów do Rady Miejskiej w Tarnowie w okręgu nr 3. Przy założeniu, że postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnowie uprawomocni się, wybory odbędą się najprawdopodobniej w ostatnią niedzielę marca. Sfinansuje je Krajowe Biuro Wyborcze. Mają kosztować ok. 50 tys. zł.
Przypomnijmy, że Sąd Okręgowy w Tarnowie orzekł nieważność wyborów do Rady Miejskiej w Tarnowie w okręgu nr 3 i - w konsekwencji – wygaśnięcie mandatów wszystkich 25 radnych. Zadecydował o tym fakt, że na karcie do głosowania brakowało nazwiska jednego z kandydatów. Jeżeli w przewidywanym obowiązującymi przepisami terminie, nie zostanie złożone zażalenie na postanowienie sądu i orzeczenie stanie się prawomocne, to powtórzone zostaną wybory w okręgu nr 3. Początek kalendarza wyborczego nastąpiłby wówczas w pierwszej połowie lutego. W ślad za tym możliwe byłoby powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą składów obwodowych komisji wyborczych, wybór ich przewodniczących oraz zastępców, a także prowadzenie szkoleń. Tym razem szkolenia odbywałoby się nie tylko z udziałem przewodniczącego i zastępców, ale wszystkich członków komisji, które pracować będą w ośmioosobowych składach. Koszty organizacji powtórzonych wyborów poniesie Krajowe Biuro Wyborcze. Po dokładniejszej analizie okazało się, że wyniosą one nie – jak pierwotnie oszacowano - około 100 tys. zł, ale oscylować będą wokół 50 tys. zł. Jest to związane z tym, że wysokość diety członków komisji wyniesie 50 procent stawki obowiązujących podczas wyborów w listopadzie ub. r.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A