Dodatkowe pieniądze dla rodziców niepełnosprawnych dzieci
access_time 2015-01-26 09:00:52
Świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych wzrosło z 1000 zł do 1200 zł netto, a w kolejnych latach przewidywane jest dalsze podniesieni tej stawki. To efekt zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wnioski o świadczenie przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Od 1 maja 2014 r. do końca ubiegłego roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 800 zł - co w połączeniu z dodatkowymi 200 zł z rządowego programu dało łącznie 1000 zł miesięcznie. O początku tego roku świadczenie wzrosło do 1638 zł brutto. Po odjęciu składek na ZUS wynosi 1200 zł netto, a w 2016 będzie wynosiło 1300 zł. - Od 2017 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie corocznie waloryzowana. Oznacza to, że każdego roku ma ono wzrastać o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę – mówi dyrektorka MOPS Małgorzata Proszowska. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci z niepełnosprawnością, powstałą do 18. roku życia lub do 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko się uczyło. Nie jest ono uzależnione od wysokości dochodów rodziny. Od 1 stycznia więcej osób może starać się także o specjalny zasiłek opiekuńczy, który wynosi 520 zł netto miesięcznie. Dotyczy to osób, które wcześniej nie pracowały lub zrezygnowały z zatrudnienia, aby opiekować się osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, niezdolną do samodzielnej egzystencji. W przeciwieństwie do świadczenia pielęgnacyjnego jest on uzależniony od dochodów na jednego członka rodziny. Nie może przekraczać 664 zł netto. Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne należy złożyć w MOPS wniosek. Można to zrobić w biurach przy ul. Granicznej 8a pokój nr 1 lub ul. Goldhammera 3 pokój nr 12  w terminach: poniedziałek godz. 7.30-15.30 (w godz. 15.30-18 dyżur dla osób pracujących), wtorek-piątek godz. 7.30-15.30. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów 14 688 25 25, 14 688 20 61.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A