Wszyscy (nowi) ludzie prezydenta (FOTO)
access_time 2014-12-18 15:50:04
Roman Ciepiela zdradził dziś nazwiska swoich najbliższych współpracowników. Prezydent powołał trzech zastępców i kilku pełnomocników. Są wśród nich ludzi "nowi" oraz doskonale w Tarnowie znani. Część z nich już pracuje w urzędzie, część rozpocznie działalność od 1 stycznia 2015.
Na fotelu zastępcy prezydenta pozostał Henryk Słomka-Narożański. Tym razem jednak ma skupić się na geodezji, urbanistyce i architekturze. Zastępcą prezydenta została także Dorota Krakowska. Dotychczas kierowała Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, teraz ma zajmować się polityką społeczną i wszystkimi zagadnieniami socjalnymi w mieście. Ostatnim zastępcą został Piotr Augustyński. Były radny Platformy Obywatelskiej (nie udało mu się wejść do rady podczas ostatnich wyborów) będzie zajmować się wspieraniem przedsiębiorczości. Roman Ciepiela powołał także kilku pełnomocników. Zostali nimi: Krystyna Latała (dotychczas zastępca prezydenta), która zajmie się teraz kulturą, Bogumiła Porębska - zajmie się edukacją i Jadwiga Stankiewicz - sprawy komunalne, w tym nadzór nad inwestycjami i sprawy drogowe. Sporą niespodzianką jest powołanie na stanowisko pełnomocnika Wiesława Rajskiego - byłego wójta gminy Wierzchosławice. Przegrany ostatnich wyborów ma w Tarnowie zajmować się nowymi technologiami i wdrażaniem ich na gruncie miasta. Na stanowisku skarbnika miasta pozostał Sławomir Kolasiński, a na fotelu sekretarza miasta Aleksandra Mizera., która dodatkowo będzie pełnić funcję dyrektorki urzędu miasta. - Kierowałem się tylko i wyłącznie względami merytorycznymi i fachowością moich współpracowników. Kolejne zmiany i nazwiska podam gdy tylko uaktualnimy regulamin magistratu - powiedział Roman Ciepiela. Nie wiadomo na razie ile zarabiać będą powołani pełnomocnicy. Zależeć to będzie m.in. od tego, czy równocześnie pełnić będą funkcje dyrektorów wydziałów. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że zastępcy prezydenta będą zarabiać ok. 11-12 tys, zł brutto, a pełnomocnicy ok. 7 tys. zł brutto. Nowi zastępcy i pełnomocnicy
  • Piotr Augustyński zastępca prezydenta ds. rozwoju przedsiębiorczości Ekonomista. Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Studia podyplomowe w zakresie „Rachunkowość i finanse” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Kwalifikacje pedagogiczne w zakresie nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych. Od 2006 roku zaangażowany w pracę z młodzieżą w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie. Od 2008 roku Zastępca Dyrektora CKiW OHP. Radny Rady Miejskiej w Tarnowie w latach 2010-2014. Posiada uprawnienia do zasiadania radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Przedsiębiorca. Zajmuje się projektowaniem systemów automatyki, audytem i projektowaniem systemów bezpieczeństwa w przemyśle.
  • Henryk Słomka-Narożański zastępca prezydenta ds. geodezji, urbanistyki i architektury Geodeta, samorządowiec o bardzo bogatym doświadczeniu zawodowym. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1990-1994 wiceprezydent Miasta Tarnowa. Wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia - Koło w Tarnowie. Radny Rady Miejskiej w Tarnowie w latach: 1998-2002, 2002-2006. Biegły sądowy. Arbiter Urzędu Zamówień Publicznych. Od 2006 roku zastępca prezydenta Miasta Tarnowa. Od września 2013 roku przejął zadania i kompetencje prezydenta. Inicjator wdrożenia wielu nowoczesnych rozwiązań w zakresie spraw geodezyjnych, ładu przestrzennego, spraw związanych z organizacją ruchu drogowego i rozwiązań drogowych w mieście i regionie.
  • Dorota Krakowska zastępca prezydenta ds. polityki społecznej Specjalistka w dziedzinie pomocy i polityki społecznej. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Świętokrzyskiej. Pierwszy stopień specjalizacji z zakresu pracy socjalnej. Przez blisko 20 lat związana z MOPS w Rudzie Śląskiej. Od 2006 do 2012 roku była dyrektorem Domu Dziecka nr 2 w Tarnowie, odpowiedzialna za reorganizację i przekształcenie placówki. Od 2012 roku jest dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie. Koordynator, twórca oraz inicjator wielu projektów na rzecz organizowania społeczności lokalnej.
  • Krystyna Latała pełnomocnik prezydenta ds. kultury Polonista, pracownik samorządowy, menadżerka, człowiek mediów, współzałożycielka Radia MAKS – pierwszej w regionie komercyjnej stacji radiowej. Jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam też ukończyła Podyplomowe Studium Upowszechniania Kultury. Przez lata nauczyciel w I LO w Tarnowie. Działa w gremiach związanych ze środowiskiem kultury. Mecenas Kultury Tarnowa, dwukrotnie uhonorowana statuetką Uskrzydlony. Z samorządem związana od 2011 roku. Zastępca prezydenta Miasta Tarnowa. Odpowiedzialna za sprawy tarnowskiej edukacji, kultury i sportu.
  • Jadwiga Stankiewicz pełnomocnik prezydenta ds. komunalnych Pracownik samorządowy, inżynier budownictwa z pełnymi uprawnieniami zawodowymi. W latach 1995-2003 odpowiedzialna za sprawy gospodarki komunalnej miasta Tarnowa. Sprawowała nadzór nad jednostkami i spółkami związanymi z gospodarką komunalną. W latach 2007-2014 dyrektor Wydziału Architektury i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Bochni.
  • Wiesław Rajski pełnomocnik prezydenta ds. inteligentnych specjalizacji Samorządowiec, menadżer, programista obrabiarek numerycznych z bogatym doświadczeniem biznesowym za granicą. Absolwent Edmonton College (Kanada). W 1998 r. po raz pierwszy został wójtem Gminy Wierzchosławice i był nim nieprzerwanie przez cztery kadencje. Pomysłodawca i realizator pierwszej w Polsce elektrowni słonecznej.
  • Bogumiła Porębska pełnomocnik prezydenta ds. edukacji Inżynier inżynierii sanitarnej, audytor energetyczny, wieloletni nauczyciel przedmiotów zawodowych. Absolwentka Politechniki Krakowskiej. Z samorządem Tarnowa związana od 2007 roku. Odpowiedzialna za pion edukacyjny w mieście oraz nadzór nad placówkami oświatowymi.
  • Komentarze...
    testststs 10,2,9,1,A