W piątek ruch wahadłowy na ul. Krakowskiej
access_time 2015-01-08 10:27:55
Od jutra (piątek, 9 stycznia) od godz. 22, na ulicy Krakowskiej, na odcinku od ul. Kochanowskiego do ul. Monopolowej wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Zmiana obowiązywać będzie do poniedziałku (12 stycznia) do godz. 06.
Zmiana planowana jest w związku z rozbiórką rusztowań na przebudowanej części wiaduktu kolejowego. W przypadku nie ukończenia przez PKP robót w powyższym terminie będą one kontynuowane w kolejnym tygodniu - od 16 do 19 stycznia. Poniżej zamieszczamy szkic ruchu wahadłowego, na którym w kolorze czerwonym zaznaczono powierzchnie wyłączone z ruchu i strzałkami wskazano planowane kierunki ruchu pojazdów. Do czasu przebudowy drugiej części obiektu skrajnia pionowa wiaduktu podniesiona zostanie do wysokości 3,50 m. Prosimy o ostrożność i dostosowanie się do obowiązującego oznakowania.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A