Edward Dwurnik. Artysta i historia - w tarnowskiej bibliotece
access_time 2015-08-11 08:07:36
Tarnowska biblioteka zaprasza na wyjątkowe wydarzenie – monograficzną wystawę jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów polskich – Edwarda Dwurnika. Na ekspozycję składają się 23 reprodukcje obrazów i rysunków m.in. o tematyce wojennej oraz z cykli „Sportowcy” i „Robotnicy”.
Motywem przewodnim wystawy – tak zresztą jak całej twórczości Edwarda Dwurnika – jest historia Polski i Polaków, ta dramatyczna z czasów wojny oraz nie mniej bolesna rzeczywistość PRL. Urodzony w roku wybuchu powstania w getcie warszawskim, wybitny polski malarz i grafik, poszukuje w swojej twórczości wątków historycznych, które transponuje na symboliczne obrazy będące alegorią losów wielu Polaków. Ekspozycja jest częścią projektu „1939/1989. Czas winy i czas nadziei” organizowanego przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, którego celem było zorganizowanie szeregu wydarzeń o charakterze polityczno-artystycznym, upamiętniających wybuch II wojny światowej, obrady Okrągłego Stołu oraz czerwcowe wybory, a na arenie międzynarodowej – zburzenie muru berlińskiego i upadek komunizmu. Znajdujący się pomiędzy liczbami ukośnik ma podkreślać przełom, jaki nastąpił pomiędzy tymi dwoma datami nie tylko w obszarze relacji Polski i Niemiec, ale i w historii Europy i Świata. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu powstał w 1986 r. z inicjatywy Akcji Znaku Pokuty – Służby dla Pokoju z Berlina i wsparciu Miasta Oświęcimia, dzięki ofiarności wielu osób prywatnych oraz instytucji z Polski i Niemiec, zaangażowanych w kształtowanie procesu pojednania polsko-niemieckiego i w dialog chrześcijańsko-żydowski. Wystawę Edward Dwurnik „Artysta i historia” można zwiedzać w Galerii Niebieskiej MBP , przy ul. Krakowskiej 4 (II piętro), do 15 września 2015 r.
Komentarze...