Bądź aktywnym mieszkańcem
access_time 2015-08-13 08:58:39
Ruszyła internetowa Platforma Aktywności Obywatelskiej, która jest projektem realizowanym przez Fundację Nowe Technologie. Do 30 września można zgłaszać swoje pomysły dotyczące realizacji inicjatyw na rzecz poprawy funkcjonalności, ładu, estetyki i komfortu korzystania z przestrzeni naszego miasta w ramach.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Tarnowa w działaniach na rzecz kształtowania obszarów miejskiej. Projekt skierowany jest do mieszkańców Tarnowa oraz organizacji pozarządowych działających na obszarze miasta. Za pośrednictwem platformy będzie można zgłaszać pomysły z zakresu kształtowania przestrzeni miejskiej. Zgłaszane projekty będą podzielone na kategorie. Platforma umożliwi nie tylko przedstawienie jednostkowego problemu do rozwiązania, ale także nawiązanie dialogu obywatelskiego między sektorami. Pomysły można zgłaszać do 30 września. Głosować na wybrany projekt będzie można od 5 do 18 października. Na realizacje zwycięskich projektów założono pulę 35 tys. zł, które zostaną przeznaczone na materiały niezbędne do zrealizowania najbardziej popularnych projektów. Pomysłodawcą platformy jest Fundacja Nowe Technologie. Więcej informacji pod adresem www.aktywnimieszkancy.org
Komentarze...