PiS zgodził się na powołanie Zarządu Dróg i Komunikacji
access_time 2015-03-09 10:52:41
Zarząd Dróg i Komunikacji - tak nazywa się nowy "twór" w magistracie. Kompetencje Zarządu zbieżne są z tymi, jakie miał zlikwidowany ponad dwa lata temu Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich, a nawet szersze. Zgodnie z propozycją Romana Ciepieli ZDiK ma także nadzorować system komunikacji miejskiej w Tarnowie.
Propozycja powołania ZDiK była podnoszona przez Romana Ciepielę już podczas kampanii wyborczej. Teraz zgodzili się na jego powołanie radni. Kluczowe było stanowisko klubu PiS, który ma większość w radzie i bez jego akceptacji Zarząd nie mógłby powstać. Propozycję przyjęto jednak jednogłośnie. "Zasadniczy cel utworzenia nowej jednostki to usprawnienie procesów inwestycyjnych, ułatwienie podejmowania decyzji i ich przyspieszenie oraz obniżenie kosztów administracyjnych. Obecnie kompetencje drogowe są rozproszone. Część z nich znajduje się w dyspozycji Tarnowskiego Organizatora Komunalnego, część kompetencji posiadają Targowiska Miejskie oraz cztery wydziały magistratu. W efekcie podjęcie jednej decyzji wymaga niejednokrotnie uzgodnień i korespondencji pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha decyzyjnego." - tłumaczy magistrat. Nowa jednostka zostanie utworzona z dniem 1 maja. Według zapewnień urzędników nie będzie to oznaczało dodatkowych kosztów, ani zwolnień.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A