Wystawa Instytutu Sztuki PWSZ
access_time 2015-05-21 09:27:25
Już od najbliższego piątku w Galerii na Dworcu PKP będzie można oglądać wystawę prac wykonanych przez studentów w ramach działającego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej Instytutu Sztuki. Wernisaż odbędzie się 22 maja, początek o 17, wstęp jest wolny.
Kiedy tylko otwieramy oczy, ze wszystkich stron przychodzą do nas formy świata. Niekończąca się mnogość form, które atakują nasze zmysły. Być może najbardziej bezbronnym w tej wrażliwości zmysłowej, jest nasz wzrok. Formy… Jedne z patyną archaizmu, inne modernistyczne, inne jeszcze starające się wyprzedzić nasz czas. Kiedy w absolutnym przesycie, staramy się oddalić gdzieś, odnaleźć w sobie „pustynię”, formy przedmiotów niesiemy pod swoimi powiekami, zaczynamy grę wyobraźni, bo formy obsesyjnie tkwią w naszej pamięci. I wtedy uprzytamniamy sobie: już do końca swoich dni będziemy zamknięci w formach,. To one – formy - stanowią o naszej wyobraźni, to forma jest determinacją naszego istnienia. Zarówno bryła budynku banku, stanowisko kasjera, projekt rachunku który płacę, ale także projekt strony internetowej banku – wszystko to wyznacza forma, forma która stanowi o interakcji Klienta z Bankiem. I podobnie bryła kościoła który odwiedzam żeby się pomodlić, ekspresja kapłana idąca od ołtarza, kształt ławki i klęcznika, ale także modlitewnik, i prasa katolicka którą przeglądam – wszystko to zamknięte jest w formie, formie która stanowi o interakcji Wiernego z Transcendencją. Jeżeli tak, jeżeli prawdą jest, że żyjąc, jesteśmy podlegli Formie, należałoby zapytać: czy to jest znamię li tylko naszych czasów, oraz jak sobie radzić, mając takiego absolutnego Pana nad sobą? Każdy czas, to specyfika i stylistyka danej formy, być może chronologia czasu, to chronologia formy. Lecz czasy nasze, czasy gwałtownego przyrostu techniki i szybkiej komunikacji międzyludzkiej, przysporzyły nowej formy, której jesteśmy podlegli – formy wirtualnej, którą poprzednie pokolenia, być może nosiły pod powiekami w marzeniach, ale której „materialnie” nie znały. Znamieniem naszych czasów jest pomieszanie z poplątaniem – pomieszanie „materialnego” i „wirtualnego”, oraz poplątanie form organizujących świat „materialny” ze światem „wirtualnym”. Skoro tak, jak sobie z tym radzić, jak sobie radzić, mając takiego „formalnego włodarza” nad sobą? Co my na co dzień możemy z tym uczynić? Możemy albo pokornie żyć, kształtowani przez wszechobecne królestwo formy, albo…, Albo możemy sami, stawać się mocarzami formy, jej kreatorami, i prawodawcami. Ale jak to jest możliwe? Pod jakim warunkiem? Są takie miejsca, które metodycznie podglądają „rodzącą się Formę”, próbują określić jej warunki istnienia, oraz jej sposoby funkcjonowania. Takim miejscem są dobre Uczelnie o zacięciu artystycznym, oraz dobre Kierunki Artystyczne To tam właśnie, jak za dawnych czasów, Adept Sztuki może doświadczać „rodzącej się Formy”, może stawać się jej kreatorem, oraz świadomym środków ekspresji kontynuatorem Formy, która go dotąd kształtowała i determinowała. W poczet takich miejsc, pretenduje niewątpliwie Instytut Sztuki Tarnowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. To tutaj Student, jak ongiś bywało, może w bliskości ze swoim Mistrzem, pochylić się i przyjrzeć, aktowi rodzącej się Formy. Instytut Sztuki Tarnowskiej PWSZ, w tym celu właśnie, dysponuje dwiema Specjalnościami: Specjalnością Grafiki, oraz Specjalnością Wzornictwa. I na tę okoliczność, aby wraz ze Studentami podejmować trud metodycznego podglądania „rodzącej się Formy”, każdego dnia od poniedziałku do piątku, przychodzą w Mury Uczelni przy Mickiewicza w Tarnowie, Wybitni Fachowcy w swoim kierunku, Profesorowie, świadomi aktu kreacji „wyłaniającej się Formy”. To tutaj, w Tarnowskiej PWSZ, w Instytucie Sztuki młody Człowiek, jeżeli tylko zechce, może pod okiem „Mistrzów widzenia”, w Ich Pracowniach Artystycznych, wdrażać się w „sztukę patrzenia”. Świadome oglądanie twórcze, to widzenie wyglądów przedmiotów, w ich estetyce. Są takie słowa modne, a pochodzące z języków obcych, które dominują słownik potoczny danego czasu. Niewątpliwie takim słowem dla Sztuk plastycznych jest słowo: „Design”, zapożyczone z języka angielskiego. Lecz jak to bywa zazwyczaj, słowo to posiada głębsze znaczenie językowe. Otóż „designera” z łaciny, znaczy „wyznaczać”, „mianować”, ale także „rysunek”, „wzór”. Zatem w swoim znaczeniu podstawowym, „design” jest wyglądem czegoś, co powstało na podstawie projektu, z myślą o wytwarzaniu kolejnych egzemplarzy, przy czym liczba wytworzonych egzemplarzy nie ma znaczenia – liczy się sam zamiar powielania. W tym znaczeniu „design”, przejmuje całą paletę stylów od wizualnych dziedzin sztuki, a więc może być „design klasyczny”, „design nowoczesny”, „design futurystyczny”. Siatka Zajęć na obydwu Kierunkach, tj. tak na Kierunku Wzornictwa, jak również na Kierunku Grafiki Tarnowskiej PWSZ, tak została pomyślana przez Dyrekcję Instytutu Sztuki, aby zawierała to wszystko, co potencjalnie może być potrzebne w aktualnych czasach jej Absolwentowi, kończącemu Studia, w podjęciu pracy. W przeważającej mierze, są to zatem „Zajęcia zawodowe”, w horyzoncie szeroko rozumianej „sztuki projektowania”. Kończąc takie Kierunki jak Grafika czy Wzornictwo, Student, jeżeli tylko rozbudzi stosowną pasję, oraz ujawni i rozwinie zespół talentów w „sztuce widzenia”, zyskuje zawodowe kompetencje, pozwalające mu, z optymizmem patrzeć w swoją profesjonalną przyszłość. Gospodarka i przemysł naszych czasów, pełnymi garściami, częstokroć nadużywając tego zjawiska, sięgają po takie przejawy „sztuki widzenia” jak: Grafika użytkowa Projektowanie produktu Wzornictwo przemysłowe Architektura wnętrz Multimedia Moda. A w większej lub mniejszej mierze, każdego dnia, z tymi właśnie „poszukiwaniami formalnymi ”, przez cały ciąg Studiów licencjackich, spotka się Student Tarnowskiej PWSZ, w ramach kształcenia w Instytucie Sztuki. Stanisław Świder
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A