Małopolskie PWSZ będą współpracować
access_time 2015-05-20 07:56:55
Umowa ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia studentów i efektywnego wykorzystania w przyszłości nabytej przez nich wiedzy i umiejętności. Małopolskie PWSZ chcą także wzmocnić współpracę na rzecz rozwoju uczelni jako ośrodków uczenia się przez całe życie.
PWSZ w Nowym Sączu reprezentował rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek, PPWSZ w Nowym Targu – prorektor ds. współpracy i rozwoju dr n. med. Maciej Wroński, PWSZ w Oświęcimiu – prorektor dr Maciej Mączyński, tarnowską PWSZ – rektor prof. dr hab. Stanisław Komornicki. Współpraca pomiędzy uczelniami będzie realizowana między innymi poprzez: wspólne działania mające na celu podwyższenie u studentów kompetencji, zacieśnianie współpracy z instytucjami zewnętrznymi i przedsiębiorcami poprzez tworzenie wspólnych baz danych w zakresie staży i praktyk, tworzenie różnorodnych partnerstw na rzecz podwyższania jakości kształcenia praktycznego, zacieśnienie współpracy między biurami karier. Szkoły planują także otwierać się na społeczność lokalną, nie tylko studentów i lepiej reagować na zapotrzebowanie otoczenia społecznego na różnorodne formy szkoleniowe w zakresie podwyższania kompetencji. Rektorzy uważają także, że uczelnie powinny razem ubiegać się o fundusze zewnętrzne.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A