Działowski odwołany z funkcji prezesa TKP S.A (OŚWIADCZENIE) (AKTUALIZACJA)
access_time 2015-08-25 16:42:01
W poniedziałek, podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Tarnowskiego Klastra Przemysłowego z funkcji prezesa jednogłośnie został odwołany Rafał Działowski, od 3 września br. TKP kierować będzie Sławomir Turek.
Oświadczenie nr 1Rada Nadzorcza spółki Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. w Tarnowie podczas posiedzenia odbywającego się we wtorek, 24 sierpnia 2015 roku, jednogłośnie odwołała Rafała Działowskiego z funkcji prezesa TKP S.A. ze skutkiem na dzień 2 września 2015 roku. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza powołała na stanowisko prezesa TKP S.A. Sławomira Turka ze skutkiem na dzień 3 września 2015 r. Rafał Działowski pełnił funkcję prezesa TKP S.A. od lutego 2014 roku. W ocenie Rady Nadzorczej dotychczasowe efekty pracy, pod kątem pozyskiwania nowych inwestorów dla Tarnowa, są niesatysfakcjonujące. Analiza podejmowanych dotąd działań nie daje także podstaw do tego, by w najbliższym czasie sytuacja pod tym względem miała ulec zasadniczej zmianie. Od 3 września 2015 roku Tarnowskim Klasterem Przemysłowym S.A. kierować będzie Sławomir Turek, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie i Marketing na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, który przez 12 lat pełnił funkcję zastępcy wójta Gminy Lisia Góra. O takim wyborze przesądziło przekonanie, że TKP potrzebuje prezesa z doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy unijnych, znającym zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi. W najbliższym okresie TKP czekają kolejne inwestycje infrastrukturalne, które mają podnieść atrakcyjność inwestycyjną Tarnowa. Realizacja tego przedsięwzięcia wymagać będzie umiejętności, które - dzięki samorządowemu doświadczeniu – posiada Sławomir Turek. Jego prawnicze i ekonomiczne wykształcenie będzie ważnym instrumentem w realizacji podstawowego celu spółki, jakim jest pozyskiwanie dla miasta nowych inwestorów i tworzenie w Tarnowie warunków dla nowych inwestycji. W imieniu Rady Nadzorczej TKP S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Augustyński Oświadczenie nr 2Szanowni Państwo, Odnosząc się do oświadczenia zamieszczonego na Oficjalnym Portalu Miasta Tarnowa, w związku z odwołaniem mnie z funkcji prezesa Tarnowskiego Klastera Przemysłowego, pragnę odnieść się do zamieszczonych w nim treści. Przez 18 miesięcy pracy na tym stanowisku, wykorzystując wiedzę, kompetencje, doświadczenie i kontakty zawodowe, dokładałem wszelkich starań, aby poprawić wskaźniki gospodarcze Tarnowa i dbać o jego rozwój. Niestety od końca ubiegłego roku napotkałem na opór organu nadzorczego w wielu istotnych sprawach, a brak współpracy z jego strony, niejednokrotnie powodował opóźnienie bądź zastój w podejmowanych uzgodnieniach z inwestorami. Życzę mieszkańcom Tarnowa jak najlepiej, dlatego pozostaje mieć nadzieję, że zostanie zmienione podejście do biznesu , co pozwoli zakończyć już prowadzone negocjacje, których finał zaowocuje tak oczekiwanymi miejscami pracy. Pozostając z szacunkiem: Rafał Działowski
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A