Narzędziownia Dydaktyki Cyfrowej na EDUKAMPie
access_time 2015-08-25 12:43:49
W sierpniu nauczyciele województwa małopolskiego uczestniczyli w EDUKAMPie – obozie edukacyjnym poświęconym wykorzystaniu TIK w edukacji. W dwóch terminach obozu, wzięło udział 30 przedstawicieli gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Jednym z tematów podnoszonych podczas pięciodniowych szkoleń była kwestia narzędzi cyfrowych, przydatnych w planowaniu i przeprowadzaniu atrakcyjnych zajęć. Blok Narzędziownia Dydaktyki Cyfrowej poprowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”: Grzegorz Foltak, Artur Krawczyk oraz Marcina Mechla. Praktyczne zajęcia z wykorzystaniem sprzętu i narzędzi do opracowania cyfrowych pomocy dydaktycznych rozpoczęły się od omówienia najważniejszych zasad funkcjonowania systemu operacyjnego Windows 10 oraz aktualizacji wcześniejszych wersji oprogramowania. Nauczyciele poznali także szereg aplikacji oraz programów, których funkcje w znacznym stopniu upraszczają codzienną pracę oraz porządkują zasoby – zdobyli wiedzę m.in. na temat użyteczności pakietów Microsoft Office Online oraz Dokumentów Google. Poznali także ciekawe aplikacje, które konkurować mogą ze standardowymi programami do tworzenia dokumentów, takie jak np. Sway czy Prezi. Wśród prezentowanych zasobów nie zabrakło także programów oraz platform, które użyte podczas lekcji, mają szansę zaktywizować uczniów oraz zwiększyć ich zaangażowanie w zajęcia. Nauczyciele testowali rozwiązania takie jak Quizizz, Google Art. Project czy Wędrówki Streeview. Blok Narzędziownia Dydaktyki Cyfrowej stanowił dobre uzupełnienie warsztatów poświęconych dydaktyki oraz nowoczesnych metod prowadzenia zajęć szkolnych.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A