Szkoła cyfrowo sensowna – EDUKAMP 2015
access_time 2015-08-26 09:45:25
Piwniczna-Zdrój gościła w sierpniu przedstawiciele małopolskich szkół, którzy w trakcie pięciodniowych obozów edukacyjnych – EDUKAMPów – poszerzali swoją wiedzę na temat wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. W obozach, które odbyły się w dwóch terminach, udział wzięło łącznie 30 nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych.
Wśród różnorodnych kwestii związanych z szeroko rozumianą transformacją szkoły tradycyjnej w szkołę cyfrową, nie zabrakło także dyskusji na temat sensu takich przemian. Miały one miejsce przede wszystkim podczas bloku Szkoła cyfrowo sensowna prowadzonego przez dr Łukasza Srokowskiego z Fabryki Przyszłości oraz Krzysztofa Grynienko. Blok warsztatowy polegał na wspólnej pracy uczestników Edukampu i trenerów nad wypracowaniem pomysłów na działania mądrze „cyfryzujące” szkołę. Prowadzona została za pomocą metodyki kapeluszy de Bono w formule interaktywnego warsztatu. Ich celem było opracowanie propozycji nowych projektów dydaktyki cyfrowej dla szkół woj. małopolskiego na lata 2016-2020. Nauczyciele w grupach mieli za zadanie wymyślenie 50 pomysłów na rozwiązanie wybranych problemów. Grupy oceniały wymyślone pomysły pod katem korzyści, które przynosi ich realizacja. Następnie każdy uczestnik mógł wybrać swój jeden ulubiony pomysł, który był chroniony do końca procesu twórczego. W kolejnej fazie wykreślone zostały nierealne pomysły. Ostatecznie wyselekcjonowane pomysły były łączone w większe struktury organizacyjne, dzięki czemu powstawały pomysły na projekty. Na koniec tego procesu uczestnicy prezentowali swoje projekty na forum, po czym otrzymywali informacje zwrotne od innych uczestników. Warsztaty te były dobrym uzupełnieniem bloków poświęconych dydaktyce oraz narzędziom cyfrowym, co pozwoli obecnym na EDUKAMPIe nauczycielom na kompleksowe oraz przemyślane implementowanie nowoczesnych technologii w pracy edukacyjnej.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A