Referendum będzie nieważne. Zbyt niska frekwencja. Głosował... co dziesiąty uprawniony tarnowianin
access_time 2015-09-07 09:18:21
Przy referendalnych urnach pojawiło się nieco ponad 9 procent tarnowian. Mieszkańcy miasta głosowali głównie za jednomandatowymi okręgami wyborczymi, za zaprzestaniem finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz za rozstrzyganiem wątpliwości na korzyść podatnika.
Na terenie Tarnowa funkcjonowały 74 okręgi referendalne. Z ponad 92 tysięcy uprawnionych do głosowania do urn udało się zaledwie ponad 8 tysięcy osób. Za JOW-ami głosowało blisko sześć i pół tysiąca tarnowian. Przeciwko było ponad tysiąc sześćset. Za dotychczasowym sposobem finansowania partii politycznych opowiedziało się ponad tysiąc dwieście osób, przeciwko było niecałe siedem tysięcy. Największą różnicę można zauważyć w trzecim pytaniu referendalnym. Za rozstrzyganiem wątpliwości na korzyść podatnika zagłosowało ponad 7 tysięcy 700 uprawnionych, a przeciwko było 330 głosujących. Jeśli frekwencja w całym kraju nie przekroczy 50 procent referendum nie będzie wiążące.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A